Оддел: БI КНИЖЕВНОСТ

Збирка на книги од национално значење.

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in Б04 Странска

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’ (pdf)

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни услови кои довеле до културна револуција и јазичен развој од пред околу 10,000-1,000 години. Посочила: Меглена

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in Б02 Задгранична

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев (pdf)

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София
Posted in Б04 Странска

1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София (pdf)

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти. Фашизмот во Бугарија ќе “ја освои власта” во 1934 година, само една година после “освојувањето на власта” од национал-социјалистичката Хитлерова…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока Б04 Странска

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава. Целата книга дигитализирана од МНА: Посочил: Ѕале

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in Б1.1 На македонски

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’ (pdf)

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in Б1.1 На македонски

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград (pdf)

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are…

1603_Hieronymus Megiser - 'Thesaurus Polyglottus', p54
Posted in Б04 Странска

1603_Hieronymus Megiser – ‘Thesaurus Polyglottus’, p54 (pdf)

Hieronymus Megiser бил германски јазичар и историчар. Во едно од своите дела ‘Thesaurus Polyglottus’ (Повеќејазичен зборовник) на 54 страница го споменува и македонскиот јазик преведувајќи ја примерната реченица „Боже, Боже мој зошто ме остави“ на македонски. Дел од зборовите во реченицата се сосема разбирливи слично на денешниот говор, дел се потешко разбирливи. Дури и да се третира како земјописно определување…

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'
Posted in Б04 Странска

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’ (pdf)

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат. „… „Древните Грци“ се споменувани само во поглед на објаснување на религијата од тие пагански Римјани. Имам најдено само два текста кои показателно (индицираат) кажуваат дека Византијците можеби препознавале опстанок на Хеленски народ (нација) во скорешното минато, иако и двата (текстови…

1908_Илије Барбулеску - 'Романците спрема Србите и Бугарите', Белград
Posted in Б04 Странска

1908_Илије Барбулеску – ‘Романците спрема Србите и Бугарите’, Белград (pdf)

„… Сите овие словенски доселеници на територијата на Романија, за кои понекогаш ние Романците, заради лажните теории што ни се сервираат, мислиме дека зборуваат на бугарски, се главно работници и градинари што се доселени од Македонија и за себе си велат дека се Македонци, а не Бугари. …“ страна 94. Книгата зборува за српско-бугарскиот пропагандистички судир околу Македонија. Романскиот писателот…

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott - 'Les Turcs et Les Tartares', vIII, Dublin
Posted in Б04 Странска

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’, vIII, Dublin (pdf)

Извадокот од книгата е подолг но дава претстава за некогашниот борбен менталитетот на Македонците. Она кое го знаевме од порано за чесноста, работливоста, занаетчиската способност, но и борбената решителност. Истото што ќе се докажи и во револуционерниот период меѓу 19 и 20 век. Ова ја поткрепува тезата: за денешниот менталитет на многу од зачаурените македончиња не е криво турското ропство…

1500+ « 1958_Ciro Giannelli - 'Un lexique Macedonien du XVI siecle'
Posted in Б04 Странска

1500+ « 1958_Ciro Giannelli – ‘Un lexique Macedonien du XVI siecle’ (pdf)

Macedonian Language – 16th Century! Macedonian Language We are proud to present the following historical source to our readers, a priceless document accompanied with analysis that shows how little the Macedonian langauge and vernacular has changed since the Middle Ages. Macedonian Lexicon – 16th Century Record of the Macedonian language The texts presented for analysis in this article were produced…

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in Б04 Странска

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang) (pdf)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор…

Христо Константинов
Posted in Б02 Задгранична

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София (pdf)

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За да не се замери со националистичките сили, пред сѐ во земјата во која живее, вината ја става на општественото уредување…

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in Б1.1 На македонски

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје (pdf)

1932_Веселин Бешевелиев - 'Кон прашањето за народноста на старите Македонци', Софија_01
Posted in Б04 Странска

1932_Веселин Бешевелиев – ‘Кон прашањето за народноста на старите Македонци’, Софија (pdf)