Оддел: БI КНИЖЕВНОСТ

Збирка на книги од национално значење.

2001_Билјана Ристовска Јосифовска - 'Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја', Прилеп_01
Posted in Б1.1 На македонски

2001_Билјана Ристовска Јосифовска – ‘Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја’, Прилеп (pdf)

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen_01
Posted in Б04 Странска

1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen (pdf)

2014_Васил Чулев - 'Македонски Милениумски Континуитет', I_01
Posted in Б1.1 На македонски

2014_Васил Чулев – ‘Македонски Милениумски Континуитет’, I (pdf)

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос - '10+1 прашања и одговори за македонското прашање'
Posted in Б04 Странска

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос – ’10+1 прашања и одговори за македонското прашање’ (pdf)

„… * Прво, уште од почетокот беше погрешно да сакаш на друга земја да ѝ наметнеш име, колку и да не се согласуваш со нејзиното. ….“ „… Па, така, слоганот „Македонија е една и грчка“ во ушите на кого било создава слика дека на современата карта на Балканот има само една конотација: дека Грција присвојува туѓа територија. Колку и да…

1532-1922_Винко Прибојевиќ, Венеција (открил Новак Грга 1922)
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А7.1 Слика и посока Б04 Странска

1532_Винко Прибојевиќ – ‘За потеклото и славата на Словените’, Венеција (открил Новак Грга 1922) (pdf)

Винко Прибојевиќ е историчар кој во неговото дело „De origine successibusque Slavorum“ (За потеклото и славата на Словените) дава непрекината линија на македонската историја од Александар Македонски па сѐ до времето кога тој живее. Покрај за народот, му дава непрекинатост и на македонскиот јазик, кој според него е дел од словенската група на јазици. Делото е напишано на латински јазик,…