1903.02.19_Ticonderoga Sentinel

1903.02.19_Ticonderoga Sentinel

Голем протест од 10 000 Македонци кои протестирале против бугарската Влада поради затворањето на македонските комитети и барале обнова на македонските друштва. Известено е дека биле пуштени потерници против Борис Сарафов, Јанков и други македонски лидери.