1899.10.17_Полномошно за Ѓорче Петров од Врховниот Македонски Комитет

1899.10.17_Полномошно за Ѓорче Петров од Врховниот Македонски Комитет

Полномошно за Ѓорче Петров за да собира средства од македонските друштва во Бугарија за потребите на македонската ослободителна борба.