1948_Телеграма од А.Ј. Ќосето до Претседателот на Владата на Македонија

1948_Телеграма од А.Ј. Ќосето до Претседателот на Владата на Македонија

Безкомпромисниот Андон Лазов Јанев – Ќосето „како боев другар на Гоце Делчев“ со телеграма го поддржува создавањето на македонска држава Народна Република Македонија како федерална единка на ФНР Југославија.

„Јас како воен другар на Гоце Делчев и Јане Сандански го поздравувам Вашиот историски говор на Вториот конгрес на Народниот фронт, во којшто ние гледаме надеж дека наскоро ќе се исполнат идеалите на нашиот македонски народ, да живее – еднаш засекогаш, под еден покрив“.