1902_Крсте П. Мисирков – ‘Кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко’

1902_Крсте П. Мисирков - 'Кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко'

Копија од дипломската работа на Крсте Петков Мисирков насловена „Кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко“.
Изработена во 1902 година, на Петроградскиот Универзитет во Русија.