-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

Натпис од времето на Антигон II Гонат, крал на Македонија, 3 век п.н.е
Според историчарите: Македонците под водство на кралот Антигон пак ги посрамија Елините, дури и погадно од онаа битка кај Херонеја. На овој натпис е опишано понижувањето на заробените Јонци од страна на Македонците.

1. ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΝΤΙΓΟ-
КРАЛ АНТИГ-
2. ΝΟΣ ΔΥΑΣ ΙΛΑΡΙ ΧΑΙ-
ОН ДВА (1) ВЕСЕЛБА СЕ РАДУ-
3. ΡΕΙΝ ΚΑΤΩ ΙΚΟΥ ΕΝ
ВА НАВАЛА НА ЖИТЕЛИ КОИ ДОАЃАА НА
4. ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ ΠΑΙΔΑΣ
ПРАЗНИКОТ НА НОВАТА МЕСЕЧИНА (2). ДЕЦАТА
5. ΑΥΤΟΥ ΑΨΑ ΜΕΣΟΝ
ОВДЕ ГИ ВРЗАА В СРЕДЕ
6. ΑΣ ΙΚΟΥ ΠΥΡΡΑ ΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΟΣΑ-
KOJ ДОШЛЕ ОД ОГНЕНИ(црвено обоени) ЈОНСКИ ЕЗЕРА(3). ПО ОД-
7. ΓΟΡΕΥΣΑΣ ΑΣΤΟΧΟΥ ΟΝ
НЕСУВАЊЕ НЕВЕРНИЦИ ДА БИДАТ
8. ΜΥΣΙΑΝ ΟΠ[ΗΤΙ]ΟΥΝ
СО НЕПРИЈАТЕН ЗДИВ СО КОЈ
9. Ε[ΓΚ]ΟΤΕ[Ω] ΕΚΑΣΤΟΥ
ГО РАЗДРАЗНУВААТ СЕКОЈ.
10. ΜΗ ΣΥΝΑΛΑ[ΛΑΖΩ]
НЕ ! ОДМА ПОЧНАА ДА ВРЕСКААТ.
11. ΤΟΥΤΟ ΙΖΑΝ[Ω]
ПОТОА СЕДНАА
12. ΑΝΘ ΓΡΑΨΑ
ОДМА ГРЕБЕА
13. ΠΑΥ ΕΜΟΥ
НАПРАВИВ ДО КРАЈ МОЈ.[=====]..
14. [===== ===========]
15. [===== ===========]

(1). Антогон II Гонат (318-239 п.н.е.) — крал на древна Македонија од династијата Антигониди
(2) Празник на нова или млада месечина (лунарен)
(3) Јонците-хелени биле дојдени од Црвеното Море Азија. Поточно од: Етиопија, Еритреја, Саудиска Арабија и Судан.