1907_Л. Касаров – ‘Енциклопедиски Речник’, Пловдив (Пејо Јаворов родум Македонец)

1907_Л. Касаров - 'Енциклопедиски Речник', Пловдив (Пејо Јаворов родум Македонец)

Блискиот пријател на Гоце Делчев, Пејо Јаворов историчарите вообичаено го сметаат како Бугарин, но со голема љубов кон Македонија. Но дали е навистина така!? Според стар извор од 1907, во својот „Енциклопедиски Речник“ Л. Касаров поетот Јаворов го наведува родум како Македонец. Податокот е неспорен. Дали е тоа уште еден од неброените бугарски грабежи на идентитетите на македонските борци за слобода!?