1928_Грчки попис (Македонословени)

1928_Грчки попис (Македонословени)

Во грчки попис од 1928 години наведени се 81 984 кои себе си се завеле под графата Македонословени, напоредно со значително помалку 16 775 кои себе си се ставиле како Бугари.

 

Посочил: Visit Macedonia