1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6

 

„… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се согласи со нивните желби. Пријателите на Грција нема да жалат ако султанот одбие да го направи она кое Бугарите и Македонците и Албанците го сакаат и во таков случај би можело да има енергичен заднински напад врз инвазионата Турска војска. …“