1903.09.20_The New York Times – England and Macedonia

1903.09.20_The New York Times - England and Macedonia

Доказната вредност на оваа новинарска вест е во тоа што се зборува за независност на Македонија како најправилно решение и при тоа воопшто не се споменува припојување кон некоја соседна држава.

Краток опис на содржината:
Од писмата испратени до уредникот.
АНГЛИЈА И МАКЕДОНИЈА
До уредникот на Њу Јорк Тајмс

Уредникот изјавува дека со внимание го прочитал писмото од W.H.W поврзано со одговорноста на Англија за турските злосторства. Заклучува дека не само со Ерменија фактите зборуваат за непосредна одговорност и за жалната состојба на нештата во Македонија.
Уредникот погрешно мисли дека во 1878 година со договор помеѓу Македонија и Турција била дадена независност за Македонија од таму со можност за ослободување од турското ропство. Англија преку својот Премиер Беконсфилд тоа го нарушила на Берлинскиот конгрес и ја вратила Македонија на Турција, а за возврат го добила островот Кипар. Дипломатскиот триумф на Беконсфилд бил награден со овации, но ги предизвикал ужасите со македонските колежи кои се непосредно последица на тој англискиот правец од пред 25 години.

„… ENGLAND AND MACEDONIA.

To the Editor of The Seto York Times:
I have read with interest the letter of
“ W. H. W.” in your issue of last Sunday
touching on the responsibility England
for Turkish atrocities and quoting some `
indignant lines of William Watson. But
why resort to poetry, blaming England for
inactivity in Armenia when the cold-facts
establish her direct responsibility for the
present pitiful condition of things in Mace-
donia? The story is not a long one:
In 1S7S the treaty betw’een Russia and
Turkey gave independence to Macedonia,
thus freeing at from the Turkish yoke.
The congress of Berlin in. which Beacons- :
field, then Prime Minister of England, was
the ruling spirit upset this treaty and re- •
stored Macedonia to Turkey. For her part
in this transaction England received from
Turkey the Island of Cyprus, which she
still holds. I
.Lord Beaconsfield’s diplomatic triumph )
and the ovdtions awarded him find a grim I
commentary in the horrors of the Mace- ।
donian massacres which are thus to be di-
rectly credited to England’s course twen- 1
ty-five years ago. SCOTUS.
New YOrk. Sept. 17, 1903. > 1
Published: September 20, 1903
Copyright © The New York Times  …“

Посочил: Ѕале