1912.11.23_The Sydney Morning Herald – A.H.S. Lucas – ‘The Walllace of Albania’

1912.11.23_The Sydney Morning Herald - A.H.S. Lucas - 'The Walllace of Albania'

Ако Ѓорѓија Кастриот – Скендербег имал словенски родители и потекнувал од Македонија како може да биде Албанец!?

„… Скендербег и неговите смели скиптари ја спасија Италија од потпаѓање под османлиската власт и лошо владеење. Кој беше тој? А, и кои беа тие Албанци кои тој ги водеше во долгата борба? Иако син на местен албански господар, се чини дека и неговиот татко и мајка биле чистокрвни Словени…

Турците му дадоа ново име, прекар. Бидејќи потекнува од Македонија го викаа Искандер (Александар). …“

1912.11.23_The Sydney Morning Herald - A.H.S. Lucas - 'The Walllace of Albania'

Посочил: Sasha Uzunov
Извор: Австралиски новински дигитален склад Throve