1927.09.27_El Sol, Madrid

1927.09.27_El Sol, Madrid

„… Сега Југославија не сака да го именува тоа малцинство што постои во нејзините граници од времето на Балканските војни, затоа што нејзината политика, не многу пријателска кон Бугарија – претпочита да ги нарекува Бугари, додека тие самите се нарекуваат Македонци. Денес, кога проблемот може да се види сосем јасно, нека дадеме осврт на ова движење за независност. Македонија е земја од 65.000 квадратни километри. Нејзините 2.300,000 жители веќе подолго време се борат за независност, со упорност што Турција долго ќе ја помни. …“

 

Посочил: Пољакот од Македонија