1939_Pix – ‘Political Riots in Bulgaria’, Australia

„… Политички Немири Во Бугарија

Бугарија има жителство од отприлика 6,500,000 распоредени помеѓу 11 националности. Демократските методи не може да се каже дека се влезени во Балканската политика; од таму постојанoто прибегнување кон сила.
Погоре: Коњаничка полиција растерува демонстрација од Македонци. …“

 

Посочил: Саша Узунов
Извор: TROVE