1941.04.23_Waikato Independent, pg3, New Zealand

1941.04.23_Waikato Independent, pg3, New Zealand

„… Македонците, тој издржлив народ, беа најгласни во протестите против потчинувањето кон [Хитлерова] Германија.
Повеќе од 100 години, тие [Македонците] ги издржаа напорите на Турците, Грците, Бугарите и Југословените, да ги претопат. Тие се ултрапатриоти, македонски патриоти и меѓу најголемите борци во Европа. Иако окупирани и поделени, тие остануваат Македонци, иако Македонија веќе ја нема. Тие се потсетуваат на последната војна и ги мразат Германците. Тие ја мразат и Италија. Ги мразат и властите во Белград. Едно време се заколнаа на верност кон Бугарија, којашто им ветуваше автономија, но сега ги мразат и бугарските владетели. …
Додека неправдите од обединувањето (и поделбата) сѐ уште котираат меѓу Македонците сега тие гледаат можност за прецртување на границите што ќе ги обедини двата во четири милиони од нив во нова Македонија, независна од сите земји – Југославија, Бугарија, Грција.

1941.04.23_Waikato Independent, pg3, New Zealand

Посочил: Портал Денешен

Извор: Papers Past