Зборокоренување на зборот Темида

Зборокоренување на зборот Темида

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ЗБОРОТ ТЕМИДА (грчки: Θέμις) – БОЖИЦА НА ПРАВДАТА

 

Божицата ТЕМИДА не суди врз основа на тоа што го гледа, туку суди врз основа на тоа што го слуша! Таа со ВРЗАНИ очИ во ТЕМнина ја носи правдата!

Клучен збор македонската описна именка ТЕМНИНА! Темнина на грчки е σκοτάδι.

TЕMИДA во подоцнежно време од митологијата е сметана за ќерка на ИЛИOН! Зошто!? Затоа што од светлината на нејзиниот татко СОНЦЕ – ИЛИОН ништо никој не може да скрие. Правдата порано или подоцна секогаш излегува на виделината на денот!

 

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески