Оддел: А5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in А5.1 Слика и посока

1934_Тодор Геров – ‘При Шар’, Софија

Во својата книга „При Шар“, Тодор Геров во 1934 година пишува како се викало населението во тетовскиот крај во ромејско време. Тој објаснува како и по доаѓањето на Славјаните (Драговити), населението во тетовско продолжило да се именува како Македонјани. Така се…

0700—1100_Средновековни летописи - Бугарскиот не бил славјански јазик
Posted in А5.1 Слика и посока

0700—1100_Средновековни летописи – Бугарскиот не бил славјански јазик

Во следните записи од средновековните летописи се зборува за бугарскиот и славјанскиот јазик како два сосема различни јазици. Тогашниот јазик кој се именува како бугарски не се смета за славјански јазик. Уште помалку дека старославјанскиот се нарекувал бугарски јазик. Исто…

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София

Кој стои позади негирањето на Македонците? Кој ги охрабрувал Грците и Бугарите да го заземат денешниот противмакедонски шовинистички однос? Велика Британија испраќа нота до Бугарија, во која вели дека: „Додека владата на неговото величество (т.е. британската влада) благонаклоно би поздравила…

1895_Г. Димитровъ - ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ
Posted in А5.1 Слика и посока

1895_Г. Димитровъ – ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ

Тоа што Македонците не сакале да се кажуваат за Бугари дури и при наложувања од свештенството на бугарската егзархија ги приморало Бугарите да ги претставуваат како лукави, итри, непатриоти (бугарски) кои само за пари мислат кога им се бара да…

1873_Бугарско Книжевно Дружество - ’Периодическо Списание‘, кн7-8
Posted in А5.1 Слика и посока

1873_Бугарско Книжевно Дружество – ’Периодическо Списание‘, кн7-8

Бугарското Книжевно Дружество (претходник на Бугарската Академија на Науките) во 1873 година ќе биде свесно за длабочината на јазичните разлики и ќе се произнесе дека Македонците никогаш нема да се согласат во своите говори да ги користат темните вокали кои…

1943_Димитар Панаков - Карта за самоличност (народност Македонец), Битола
Posted in А5.1 Слика и посока

1943_Димитар Панаков – Карта за самоличност (народност Македонец), Битола

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

Дипломатска депеша од бугарскиот амбасадор Андреј Славов Тошев, од 5 сечко 1905 година, кој како трговски претставник на Бугарија во Битола, ја испраќа до бугарскиот Кнез Фердинанд. Во целата дипломатска депеша Андреј Славов Тошев зборува за македонското прашање, за Македонија…

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив
Posted in А5.1 Слика и посока

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив

„… Ве молам браќа МАКЕДОНЦИ! Вие, ми се чини дека со горделив презир гледате на вашите браќа: Бугари и Тракијци, кога не им ги одобрувате учебните книги, и итате со голема брзина кон србизмот …“   Посочил: Види Види

1858.09_Български книжици
Posted in А5.1 Слика и посока

1858.09_Български книжици

За бугарските шовинисти јазикот на Зографски бил „српски“. „… Кратка Свештена Историја, преведена, се гледа од грчки и напишана на бугарско македонско наречје, една смеса од бугарски и српски. … Отец Партенија (Зоографски н.з.), на когошто со голема почит му…

1857.07_Цариградски весник
Posted in А5.1 Слика и посока

1857.07_Цариградски весник

„… Ние спознаваме дека тој (Партениј Зографски) што не’ советува во ’Ц. Весник’ да го воведеме членот о, нему ако му се гледа противен стариот член тъ, тогаш такво ќе му се види и личното местоименување азъ и помошниот глагол…

1932_Централен държавен архив - Пощенски марки посветени на Македония, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1932_Централен държавен архив – Пощенски марки посветени на Македония, София

Поштенска марка со доследна земјописна карта на Македонија. Била објавена во Бугарија во време кога бугарската државна политика е со помала надеж за непосредно приграбување на вардарска Македонија. Така што гради попомирлив однос кон самостојноста на македонската нација и територија,…

1947.11.22_Министерство на Народното Просвещение - Поправки в учебниците по история
Posted in А5.1 Слика и посока

1947.11.22_Министерство на Народното Просвещение – Поправки в учебниците по история

После падот на фашизмот посрамената Бугарија започнува со политика која прави чекори за национални слободи на националностите кои во неа живеат. Политика која постепено ќе ја напушта во наредните 15тина години сѐ додека во целост не се врати на политиката…

2021.07.10_БНТВ - бугарска историчарка за окупацијата на Македонија
Posted in А5.1 Слика и посока

2021.07.10_БНТВ – бугарска историчарка за окупацијата на Македонија

Здраворазумската историја не може да спори дека настрана од бугарската пропаганда, целокупната правна документација, зборува за бугарска ОКУПАЦИЈА, а не за ослободување на Македонија од страна на бугарската војска, во текот на Втора Светска војна. Посочил: think.mk

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

„… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и…

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет - Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец
Posted in А5.1 Слика и посока

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет – Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец

Претседателот на бугарскиот Хелсиншки комитет, Красимир Канев, вели во неговата земја е опасно човек да се изјасни дека е етнички Македонец. „Бугарија упорно одбива да ги спроведе одлуките на Судот во Стразбур и тоа е сериозен проблем. Бугарските судови не…