Оддел: А5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in А5.1 Слика и посока

1922.02.2306_Бюлетин No. 2, Пловдив

Кому да се надеваме? Сегашната насилничка положба во Македонија е осудена со меѓународните договори, при чие изработување немало две договорни страни, туку од една страна победници – од друга победени. Независно од тоа, самиот Македонец не е прашан, туку му е наметнато едно решение, со чија сила Македонија е разделена на три дела и Македонците се оставени под три туѓински…

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София-01
Posted in А5.1 Слика и посока

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София

Тодор Хаџи Тошев, Македонец од Прилеп кој живеел во Бугарија, во снежник 1902 година објавил разговор кој се случил во Пловдив меѓу рускиот вице-конзул, Сергеј Андреевич со Андон Златков Томов или познат како Дончо Војвода:   „ – Каде беше досега, г-н Дончо? – Сум бил и ќе бидам на Пирин Планина, г-н конзуле. Таму се борам и ќе се…

1903_Пејо Јаворов - 'Македонска Песна', Али-Ботуш планина -01
Posted in А5.1 Слика и посока Г05 Книжевност - Поезија

1903_Пејо Јаворов – ‘Македонска Песна’, Али-Ботуш планина

Пејо Јаворов песната ја напишал на Али Ботуш Планина, кога бил заедно со Гоце Делчев.   Посочил: _zona93

Posted in А5.1 Слика и посока

1934_Тодор Геров – ‘При Шар’, Софија

Во својата книга „При Шар“, Тодор Геров во 1934 година пишува како се викало населението во тетовскиот крај во ромејско време. Тој објаснува како и по доаѓањето на Славјаните (Драговити), населението во тетовско продолжило да се именува како Македонјани. Така се нарекувале до освојувањето на Македонија од бугарските племиња, кои ги прекрстиле сите Славјани кои живееле во Македонија, Мизија и Тракија…

0700—1100_Средновековни летописи - Бугарскиот не бил славјански јазик
Posted in А5.1 Слика и посока

0700—1100_Средновековни летописи – Бугарскиот не бил славјански јазик

Во следните записи од средновековните летописи се зборува за бугарскиот и славјанскиот јазик како два сосема различни јазици. Тогашниот јазик кој се именува како бугарски не се смета за славјански јазик. Уште помалку дека старославјанскиот се нарекувал бугарски јазик. Исто така Бугарите и Славјаните се наведуваат како припадници на две различни раси.     До 1100-та година во сите црковни…

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София

Кој стои позади негирањето на Македонците? Кој ги охрабрувал Грците и Бугарите да го заземат денешниот противмакедонски шовинистички однос? Велика Британија испраќа нота до Бугарија, во која вели дека: „Додека владата на неговото величество (т.е. британската влада) благонаклоно би поздравила една конфедерација меѓу сите балкански држави, како сојузнички, така и непријателски (се мисли на страните во Втората Светска Војна), вклучувајќи…

1895_Г. Димитровъ - ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ
Posted in А5.1 Слика и посока

1895_Г. Димитровъ – ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ

Тоа што Македонците не сакале да се кажуваат за Бугари дури и при наложувања од свештенството на бугарската егзархија ги приморало Бугарите да ги претставуваат како лукави, итри, непатриоти (бугарски) кои само за пари мислат кога им се бара да се искажат дека се Бугари. „… Македонците општо се развиени, итри, лукави и подли луѓе. Македонецот ја сака слободата повеќе…

1873_Бугарско Книжевно Дружество - ’Периодическо Списание‘, кн7-8
Posted in А5.1 Слика и посока

1873_Бугарско Книжевно Дружество – ’Периодическо Списание‘, кн7-8

Бугарското Книжевно Дружество (претходник на Бугарската Академија на Науките) во 1873 година ќе биде свесно за длабочината на јазичните разлики и ќе се произнесе дека Македонците никогаш нема да се согласат во своите говори да ги користат темните вокали кои се својствена одлика на бугарскиот јазик. Така што запишале: „… А Македонецот никогаш нема да се согласи да ги пишува тие…

1943_Димитар Панаков - Карта за самоличност (народност Македонец), Битола
Posted in А5.1 Слика и посока

1943_Димитар Панаков – Карта за самоличност (народност Македонец), Битола

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

Дипломатска депеша од бугарскиот амбасадор Андреј Славов Тошев, од 5 сечко 1905 година, кој како трговски претставник на Бугарија во Битола, ја испраќа до бугарскиот Кнез Фердинанд. Во целата дипломатска депеша Андреј Славов Тошев зборува за македонското прашање, за Македонија и за Македонците, прави јасна разлика меѓу Македонците и Србите, Бугарите и Грците! „…Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото…

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив
Posted in А5.1 Слика и посока

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив

„… Ве молам браќа МАКЕДОНЦИ! Вие, ми се чини дека со горделив презир гледате на вашите браќа: Бугари и Тракијци, кога не им ги одобрувате учебните книги, и итате со голема брзина кон србизмот …“   Посочил: Види Види

1858.09_Български книжици
Posted in А5.1 Слика и посока

1858.09_Български книжици

За бугарските шовинисти јазикот на Зографски бил „српски“. „… Кратка Свештена Историја, преведена, се гледа од грчки и напишана на бугарско македонско наречје, една смеса од бугарски и српски. … Отец Партенија (Зоографски н.з.), на когошто со голема почит му ја целуваме десницата, нека дадат волја да забележиме, дека си нема место да пишува некои книги за целиот народ на…

1857.07_Цариградски весник
Posted in А5.1 Слика и посока

1857.07_Цариградски весник

„… Ние спознаваме дека тој (Партениј Зографски) што не’ советува во ’Ц. Весник’ да го воведеме членот о, нему ако му се гледа противен стариот член тъ, тогаш такво ќе му се види и личното местоименување азъ и помошниот глагол щѫ щешъ ще. Нему поправилно ќе му се види ЈА наместо азъ, ќе (како што пишува) наместо щемъ и др….

1932_Централен държавен архив - Пощенски марки посветени на Македония, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1932_Централен държавен архив – Пощенски марки посветени на Македония, София

Поштенска марка со доследна земјописна карта на Македонија. Била објавена во Бугарија во време кога бугарската државна политика е со помала надеж за непосредно приграбување на вардарска Македонија. Така што гради попомирлив однос кон самостојноста на македонската нација и територија, со цел за најпрво нејзино одвојување од кралство Југославија.   Посочил: bg.wikipedia.org Извор: Държавна агенция „Архиви“

1947.11.22_Министерство на Народното Просвещение - Поправки в учебниците по история
Posted in А5.1 Слика и посока

1947.11.22_Министерство на Народното Просвещение – Поправки в учебниците по история

После падот на фашизмот посрамената Бугарија започнува со политика која прави чекори за национални слободи на националностите кои во неа живеат. Политика која постепено ќе ја напушта во наредните 15тина години сѐ додека во целост не се врати на политиката на шовинистичките негирања. Посебно на постоењето на одделна македонска нација. Во прилог на македонски национални права во 1944 година основана…