Оддел: А5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво - бугаризација на личните имина
Posted in А18.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво – бугаризација на личните имина

Еден документ како доказ за претопувањето (асимилацијата) на македонското население за време на окупацијата во текот на Втора Светска војна. Одземање на основните човекови права со измена на личните имина кои не звучат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija

1903_Пејо Јаворов - ’стенограмски забелешки‘
Posted in А5.1 Слика и посока

1903_Пејо Јаворов – ’стенограмски забелешки‘

Гоце Делчев: „… Ќе го раскинеме тоа було и ќе не грејне сонцето на слободата, но НЕ БУГАРСКО СОНЦЕ. Јас …“ Поради разобличувањето на позициите на нападната бугарска историја оваа реченица од ракописните стенограми на пријателот на Делчев, Пејо Јаворов,…

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘
Posted in А18.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘

Книгата „За Македонските работи“ од Крсте П. Мисирков скоро целосно била уништена од страна на бугарската држава. Во 1942 година Блаже Конески како студент (Блаже Конев) во Софија наидува на сокриен примерок во софискиот универзитет. Книгата скришно ја зема, пребегнува…

1874.11.04_Списание Читалище , Цариградъ
Posted in А5.1 Слика и посока

1874.11.04_Списание Читалище , Цариградъ

Душан Силни бил Македонец, а не Србин. Македонците од 14 век заедно со Србите наспроти Бугарите. Бугарски и македонски Владици. Македонски кнез Жарко кој самотојно владеел со Македонија. Посочил: Poljakot od Makedonija

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р - 'Народностьта на старитѣ Македонци', София
Posted in А16.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р – ‘Народностьта на старитѣ Македонци’, София

„… Како што денешите Грци се потомци на древните Грци, така и денешите Македонци се потомци на древните Македонци. Зошто да правиме тука разлика? …“ Посочил: Poljakot od Makedonija

1871.10.01_Списание Читалиште - Скаска, Цариград
Posted in А5.1 Слика и посока

1871.10.01_Списание Читалиште – Скаска, Цариград

Цар Душан Силни, цар на Македонците и Србите… Македонците преминувале на унгарска или византиска страна против Бугарите кога Бугарите ќе влезеле во војна со нив. Повеќе други податоци кои Стефан Душан првенствено го прикажуваат како македонски цар.

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић - 'Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!', Београд
Posted in А5.1 Слика и посока

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић – ‘Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!’, Београд

Во првата половина на 20 век во услови на болни и социјално заостанати монархии, правилниот став на работничките организации за многу национални, социјални и родови прашања ги привлекло напредните сили во Југославија и на Балканот.

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)
Posted in А5.1 Слика и посока

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)

Меѓу двете светски војни низ разни гласила Македонците и нивните здруженија во Бугарија, во ограничени услови ја изразувале сопствената македонска свест како и на македонските борци на кои им се восхитувале. Бугарската држава поради притисоците од страна на кралство Југославија…

1929.01.13_Весник 'Свобода или смрт', бр15, с2 (за Мара Бунева)
Posted in А5.1 Слика и посока

1929.01.13_Весник ‘Свобода или смрт’, бр15, с2 (за Мара Бунева)

Великата Македонка Печат на Задругата на Македонски Девојки „Мара Бунева“ од Пловдив. Бугарската држава за да ја разбие собраноста на едно место ги раселувала Македонците низ цела Бугарија. Затоа да не чуди што има разни македонски здруженија во средишна како…

1915_Д.Т. Ласковъ - 'Живот и дейность на Св. Климентъ Охридски', с6, София.
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Д.Т. Ласковъ – ‘Живот и дейность на Св. Климентъ Охридски’, с6, София.

„… А тоа ќе каже, дека св. Климент не бил од западните словени, а произлегувал од истата земја од каде биле родум и светите Браќа. Значи и св. Климент охридски бил родум од многустрадална Македонија. …“

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград
Posted in А16.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград

Не можејќи да ја сузбие свеста кај Македонците за славното древно минато, издавачот Петко Рачев Славејко го сменил пристапот и древномакедонството го претставувал како “бугарско наследство”. Петко Р. Славејков бил бугарски учен, чијашто издавачка мисија, меѓу другото било да се…

1880 « 1890_Цани Гинчев - 'Ганчо Косерака'
Posted in А16.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1880 « 1890_Цани Гинчев – ‘Ганчо Косерака’

„… Море, ние не сме Арнаути… Ние сме Македонци, сѐ од оние што биле со Александар Македон, од кого што писнал целиот свет, од негована јунаштина. …“ Македонија, 1880-тите… Извадок од повеста „Ганчо Косерака“ на бугарскиот писател Цани Гинчев.

1915_Александар Цанков - 'Годишник на Софискиот Универзитет'
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Александар Цанков – ‘Годишник на Софискиот Универзитет’

„… од народностите кои го составуваат Балканскиот полуостров ‘Турци, грци, бугари, власи, срби, албанци, куцовласи и македонци …“ проф. Александар Цолов Цанков

1963_Државна Агенција 'Архиви' - Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)
Posted in А5.1 Слика и посока

1963_Државна Агенција ‘Архиви’ – Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)

Бугарската државна агенција изнесува сведоштва за македонската народно ослободителна борба против бугарската фашистичка окупација.

1917.12.02_Весник 'Аз знам всичко', год5, бр4
Posted in А5.1 Слика и посока

1917.12.02_Весник ‘Аз знам всичко’, год5, бр4

Жените (Македонки) во помош на војската Македонки, Бугарки и Турчинки ѝ помагале на бугарската војска при изградбата на утврдувачките објекти.