Оддел: А07 Балкански извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни балкански извори.

1904.03.01_Весник Политика - македонска емиграција
Posted in А7.1 Слика и посока

1904.03.01_Весник Политика – македонска емиграција

„… Од битолскиот вилает голем број Македонци континуирано се иселуваат во Америка. Изгледа дека со ова иселување раководат американските мисионери. Секој иселеник добива од нив темно – плаво одело и качкет на кој блеска американскиот грб. Сите се обезбедени со валидни исправи за иселување, патни трошоци и патен билет. …“ Пред во целост да се засили српската пропаганда, во статијата…

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за независна Македонија.   „ Го примивме следниов апел, кој нам ни го упати Чаулев по повод крвавите злостори на Цанков здружен…

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13
Posted in А7.1 Слика и посока

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија. Превод на документот: Смрт на фашизмот – Слобода на народот Народна Република Албанија Министерство за образование Протокол бр. 92/13 Тирана, 11.02.1946 година Предмет: Отворање на училиште на македонски јазик во Крчиште бр. 316 од 28.01.1946 година…

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо
Posted in А27 Југославија Социјализам А7.1 Слика и посока

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо

Македонската борба за независна државност во текот на целото постоење на Југославија била поврзана и поддржувана од националните движења на југословенските народи кои биле со слични цели.   „… НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ под раководство на судијата Миладин Стојанов Осудувате човек на 13 години затвор само затоа што дрдорел (зборувал), а не ликвидирал никого од послушните слабаци…

1918.12.05_Србобран, бр476, с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1918.12.05_Србобран, бр476, с4

Го запрашав: Па добро, дали сте вие Бугари? – ми одговорија: ‚Не сме, НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ‘. Известувачот за весникот „Србобран“ вели дека тројцата Македонци служеле во бугарската армија и како такви биле заробени од српската војска. „… – Пред мене се појавија тројца млади бугарски војници. Еден беше од околината на Велес, вториот од Крушево, а третиот од Белограчик. Кога…

1903.03.23_Političen list - Slovenec, Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

1903.03.23_Političen list – Slovenec, Ljubljana

„… ‘Албум за Македонија и животот во неа’ на 1.500 страници имаат намера да издадат руските писатели. Ќе учествуваат и Лав Толстој и Максим Горки. Се смета дека со тоа македонските маченици ќе добијат 20.000 рубли. Исто така во полза на Македонците јавни предавања ќе се одржуваат низ цела Русија“ …“   Посочиле: Mакедонија бескрајна приказна

1888_Стојан Новаковиќ - Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1902.11.22_Стојан Новаковиќ до Претседателот на кралската Влада, писмо, Белград

Стојан Новаковиќ прикриено под пропагандна изразност открива за македонските стремежи за основните темели на македонската национално-политичка самостојност. „… Македонски сепаратизам се стреми ка посебном културном и политичком организовању Македоније, независног од културних и политичких центара у Софији и Београду. Они мисле да ако Македонија добије некаква аутономна права, са њима треба ићи до отцепљења цркве од Бугарске егзархије и организовање…

Posted in А14 Родољубни изјави А7.3 Само посока

1887_Коста Групчев и Наум Евров до големиот Везир

Коста Групчев, Наум Евров со посредство на Стојан Новаковиќ, побарале од Големиот Везир издавање на „Македонски лист“. Списанието требало да излегува на чист македонски језик. Наша отаџбина (Македонија – н.з.) нема ништа заједничко са околним државицама и морају се избегавати њихове интриге… Откако се родило бугарско црквено питање, њиме се бацило семе раздора међу хришћане – рају, које је донело…

Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1888.02.10_Стојан Новаковиќ – Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.

Пропагандистот Стојан Новаковиќ српски пратеник во Цариград признава дека српската национална идеја нема темели во Македонија и кај македонскиот народ, нити  македонскиот народ ја препознава како своја, и затоа таа не може да ја сузбие соперничката бугарска пропаганда.   …Бидејќи бугарската идеја, како што на сите им е добро познато, пуштила длабоки корени во Македонија, мислам дека е скоро невозможно…

1924 « 2006_Павле Блажарић - 'Мемоари'
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1924 « 2006_Павле Блажарић – ‘Мемоари’

Како Македонците на мајорот (подоцна полковник) Павле Блажариќ му го истакнувале своето македонско народносно чувство. „… – Немци питају дечака: “Шта си ти, Србин или Бугарин?” Дечко се осврте, виде мене, па рече: ‘Ја сам Македонац!’ Немци се насмејаше. ‘Видиш, не каже Бугарин, већ Македонац.’ “Док сам био у Битољу, па тако сам радио и у Дебру, ишао сам у…

1913_Александар Белић - 'Срби и Бугари  у Балканском савезу и међусобном рату', Београд, с98
Posted in _Избор А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1913_Александар Белић – ‘Срби и Бугари у Балканском савезу и међусобном рату’, Београд, с98

На српскиот академик подоцна и Претседател на академијата Александар Белиќ му било јасно дека српско-бугаскиот договор за поделба на Македонија бил поради теренскиот пораз на нивните пропаганди. „… Њима (на српската и бугарската Влада – н.з.) је најзад било и добро познато и тврђење самих Македонаца, да су они једнако далеко и од Срба и од Бугара. Све то је…

1919_Никола Пашиќ
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1904.02.11_Никола Пашиќ до Христофор Хесапчиев, разговор, Белград

Српскиот политичар и Претседател на Влада Никола Пашиќ во разговор со бугарскиот воен дипломат Христофор Хесапчиев во Белград искажува дека Македонците не сакаат повеќе да бидат ниту со Србија, ниту со Бугарија, но дека себе си сметаат за посебен народ, кој бара своја држава или во тогашните услови барем автономија. „… Ја сам му рекао (на Донев н.з.) да сам…

Posted in _Избор А7.3 Само посока

1892.08.26_Димитрије Боди до српско МНР, извештај, ДА, ДСИП, „П“ одд. „И“ ред 278

Српскиот конзул во Битола, Димитрија Боди, во извештајот до српскиот Министер за Надворешни Работи зборува за стремежот кај македонските учители во училиштата да се воведе мајчин македонски јазик наместо бугарски. „… До министра спољних послова, Владану Ђорђевићу Господине Министре, Извештавам вас, Господине Министре, да у последње време у граду Костур појавило се некакав интелектуалистички покрет код месних учитеља, које инсистира…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1888_Петар Карастојановић, извештај, Архив Србије, МИД ПО ф. II, досие IV Дов. бр. 154

Првиот српски конзул во Солун, во извештај до тогашното српско МНР, зборува како римокатолицизмот добил замав во римокатолизација на македонското население со ветувања за национални права и мајчин јазик. „… Господине Министре, Част ми је са овим да Вас известим о католичкој пропаганди у овом Вилајету, као и о томе колико је православног становништва примило муихамеданску веру, а ја сам,…

1919_Никола Пашиќ
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1919_Никола Пашиќ

Никола Пашиќ, писмо од Париз, до Стојан Протиќ „… Пупин (Мијахло) сака да се најде овде во времето кога ќе се решава за исправките на нашата граница спрема Бугарија, бидејќи сега има силна пропаганда во корист на Бугарија, а мисионерите и професорите на Роберт – колеџот водат жестока кампања за автономија на Македонија. …“  На одвоена консултативна седница на Југословенската…