Оддел: А07 Балкански извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни балкански извори.

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ - 'Стари српски записи и натписи', Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ – ‘Стари српски записи и натписи’, Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

Стефан Душан ја додава (како првенствена) титулата македонски цар кон неговите титули 1349 Според Раваничкиот препис на Законикот од Стефан Душан. Законик на чесниот и Христољубив Македонски Цар Стефан, Српски, Бугарски, Унгарски, Далматински, Арбанаски, Хунгаро Влашки и независен владетел на многу области и земји… Вака е запишано во раваничкиот препиис (транскрипт) на Душановиот законик кој е откриен од П. Шафарик…

1833_Милован Видаковиќ - 'Љубезна сцена'
Posted in А7.1 Слика и посока

1833_Милован Видаковиќ – ‘Љубезна сцена’

Зачетникот на српскиот роман Милован Видаковиќ го изразил претежното мислење од тоа време за  Македонците и Грците како два различни народа.

1908.07.17_Весник 'Политика' - писателот Нушиќ интервју со Сандански, Солун
Posted in А7.1 Слика и посока

1908.07.17_Весник ‘Политика’ – писателот Нушиќ интервју со Сандански, Солун

Сандански: „… Иднината на малите народи е без никакви услови. И Бугарија и Србија досега се раководеа од своите најтесни интереси. Ним главна цел не им беше слободата на ОВОЈ НАРОД овде, туку нивните себични интереси – ПРОШИРУВАЊЕ НА НИВНИТЕ држави. По овие случувања ТИЕ ќе си останат каде што се, а НИЕ овде ќе создадеме СВОЈА татковина …“  …

1871_Петар Драгашевиќ - 'Географија за средње школе', Београд
Posted in А7.1 Слика и посока

1871_Петар Драгашевиќ – ‘Географија за средње школе’, Београд

„… Македонци су најстарији Словени на илирском простору а можда и у Еуропи …“ „… у њихавом језику може да наѓе трагова свију оних народа, који сада (можеби ‘овда’ нејасно за читање) и онда над њима владаше (нарочито Бугара и Срба)  …“ „… Турци 13 отсто, Арнаути 7 отсто, Грци 14 отсто, Ермени 3 отсто и останати 2 отсто. Што…

1879_Султан Абдул Азис - Речник Македонски
Posted in А7.1 Слика и посока

1879_Султан Абдул Азис – Речник Македонски

Славјано Македонски

1912 « 1969_Ivan Meštrović - 'Uspomene na političke ljude i dogadjaje' (Dimitar Rizov), Zagreb, s25-26,39
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1912 « 1961_Ivan Meštrović – ‘Uspomene na političke ljude i dogadjaje’ (Dimitar Rizov), Zagreb, s25-26,39

Во својата книга објавена во 1969 г. хрватскиот издавач Иван Мештровиќ пренесува разговор со Димитар Ризов во кој бугарскиот дипломат од македонско потекло Димитар Ризов му вели дека Македонците пред да станат Бугари или Срби – „не биле ниту Бугари, ниту Срби, туку – Македонци“ (македонски христијани), а отпосле станувале „Бугари“ или „Срби“ (тоа е 5 години пред издавањето на неговиот…

1924_Политика - 'Шта прича Димитрије Стефанов?', Београд
Posted in _Избор А7.2 Само слика

1924_Политика – ‘Шта прича Димитрије Стефанов?’, Београд

Димитар Стефанов: Не сум Бугарин, туку Македонец! На самото запознавање, новинарот го прашува: – Ти си Бугарин од Софија? На тоа, Стефанов одговара: – Не! Јас сум Македонец од Штипско.   Димитар Стефанов бил професионален ликвидатор на ВМРО. Најпознат како извршувач на атентатите врз Петар Чаулев (1924) и Александар Протуѓеров (1928). Во 1924, по убиството на Чаулев, во неколку прилики…

1918.05.18_Весник 'Политика' (за Македонците во Бугарија)
Posted in А7.1 Слика и посока

1918.05.18_Весник ‘Политика’ (за Македонците во Бугарија)

Тешкотиите на бугарското општество со пребеганите Македонци.

1860_Стефан Верковиќ
Posted in А7.1 Слика и посока

1860_Стефан Верковиќ

Српскиот фолклорист Стефан Верковиќ во предговорот на својот зборник македонски народни песни од 1860-та г. сведочи за присутноста на бугарското име кај македонското население. Но тој исто така нагласува дека тоа е повеќе ПОЛИТИЧКО име, отколку народно (етничко). “Болгари“(voulgaroѕ) бил византиски, па грчки политички наметнат назив за словенското население, како што и Верковиќ тука потврдува – називот „болгари“ бил подоцнежен…

1800-_Средновековна Библија
Posted in А7.1 Слика и посока

1800-_Средновековна Библија

Денес, во некои верзии на Библијата, ќе прочитаме дека во 1. век од Нашата Ера, на Свети Павле насон му се јавил „човек од Македонија“ и го повикал да им помогне ним. Тоа е релативизирање на напишаното во Библијата, поточно на името – Македонец. Во оваа старословенска, средновековна Библија, се вели: „… На Павлe му се јави ноќно видение: Македонец…

1905.10.14_Весник 'Политика' - Запалена 'Автономна Македонија', Белград
Posted in А7.1 Слика и посока

1905.10.14_Весник ‘Политика’ – Запалена ‘Автономна Македонија’, Белград

Српската националистичка младина во Белград го запалува весникот “Автономна Македонија” истиот ден кога излегол од печат. Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). “Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците” бил македонски весник во Белград, неофицијален орган на Македонскиот клуб. Излегувал во периодот меѓу 12 октомври – 14 декември 1905 година, секоја недела. Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен уредник, а Григорие Хаџи Ташковиќ е главен уредник, весникот…

1903.06.13_Obzor, 133, Zagreb
Posted in А7.3 Само посока

1903.06.13_Obzor, 133, Zagreb

„…  Енергичниот водач на Внатрешната македонска организација… Делчев падна пред три недели во Македонија, со трагична смрт. Делчев не беше активен војвода, но организатор на востаничкото дело. Не припаѓаше на ниедна востаничка чета, не учествуваше во борбените походи, а постојано патуваше од место до место преоблечен и маскиран за да не го препознаат Турците, одржувајќи постојани врски меѓу месните организации…

1903.05.14_Političen list – Slovenec, 109, Ljubljana
Posted in А7.3 Само посока

1903.05.14_Političen list – Slovenec, 109, Ljubljana

„… Голема борба стана во околината на Сер, во источна Македонија… падна исто и водачот Делчев, кај кого Турците го нашле целиот нацрт на македонската револуција. Дека тоа е вистина, потврдува и тоа дека разбрале за скривалиштето на востаниците. Убиениот водач Делчев беше еден од најдобрите популарни мажи во Македонија. Беше чесен маж, огнен патриот, кој без почин се бореше…

0500+ « 1912.12.25_Dom in Svet, s469, Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

0500+ « 1912.12.25_Dom in Svet, s469, Ljubljana

„… Градот го изградил царот Јустинијан, македонски селски син од словенски род. …“

1879.01.31_Slovenski Narod, Ljubljana
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1879.01.31_Slovenski Narod, Ljubljana

„бугарски и македонски старешини… војвода Димитар, Македонец и добар војник.“