Оддел: А07 Балкански извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни балкански извори.

1996_Држава - Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)
Posted in А7.1 Слика и посока

1996_Држава – Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)

ЗЛОСТОРНИШТВОТО НА ФАНАРИОТИЗМОТ Делот од грчкото православно свештенство кои се познати како Фанариоти биле во сојуз со Турците и им правеле штета на сите ослободителни национални движења на Балканот. Како што стои во написот од сликата кое не е пошироко познато Фанариотите скоро истовремено како што издејствувале укинување на македонската Охридска Архиепископија (1767 година) исто така издејствувале укинување на српската…

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић - 'Стари српски записи и натписи'. Књига III, с41, Београд - (македонски цар Стефан Душан)
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић – ‘Стари српски записи и натписи’. Књига III, с41, Београд – (македонски цар Стефан Душан)

Во дури 4 постоечки преписи на Душановиот законик (раванички, карловечки, загребски и софиски), царот Душан е опишан као “македонски цар Стефан Душан” (пример во софискиот се вели “Благовјернаго и христољубиваго македонскаго цара Стефана србскаго, блгарскаго, угарскаго…” Македонското име и во среден век во време на Цар Душан не само што живеело туку било сметано за исклучително важно и (нај)престижно, што…

2012.09.06_Igor Despot - 'The Balkan wars in the eyes of the warring parties'
Posted in А7.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb in 1998, obtaining the degree of history and philosophy professor. He obtained his master’s degree on 2008 from the same…

0861–1413  « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije
Posted in _Избор А23 Ромејско Царство А7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со внатрешно востание и како таква пропаднала. …“   Синовите на македонскиот кнез Никола дигаат востание ги протеруваат Бугарите од Македонија…

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од VII одделение во тамошната гимназија затоа – по неговите зборови – што не сакале да работат на бугарски јазик туку…

1888_Љубомир Миљковић - ’Отаџбина - бугарске школе у Македонији‘
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1888_Љубомир Миљковић – новине ’Отаџбина’ – бугарске школе у Македонији‘, Београд

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор и меѓу бугарскиот и македонскиот карактер, уште од времето кога бугарската пропаганда почна премногу грубо и преостро да ги напаѓа…

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘
Posted in _Избор А7.2 Само слика

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас. ‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам, дека Македонците не се посебен народ, но увидов, дека ќе се скараме, па го оставив. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1929_Скопско Научно Друштво - ’Гласник‘, Скопље
Posted in А7.1 Слика и посока

1929_Скопско Научно Друштво – ’Гласник‘, Скопље

„… Јас и самите Македонски Словени ги испитував како го нарекуваат својот јазик. Секаде добивав како одговор ‘македонски’. Истиот тој назив го употребуваат и Цинцарите кога зборуваат со македонскотo српско-хрватско наречје. Не сум добил ‘бугарски’ ни во Прилеп од луѓето кои завршиле бугарско училиште. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1908.05-06_весник 'Политика', Белград
Posted in А7.3 Само посока

1908.05-06_весник ‘Политика’, Белград

Во Косар/Жетвар 1908 година, во Ревал, денешен Талин, главен град на Естонија, во средба меѓу англискиот крал Едвард и рускиот цар Николај меѓу другите одлуки била договорена автономија на Македонија. Спроведувањето на договорот го спречува избувнувањето на Младотурската револуција.   Политика 30 мај 1908 година Англискиот крал Едвард со кралицата и голема придружба, пристигна во Ревал, каде го дочека царот…

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović - 'Kroz jedno mučno stoljeće', Split
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović – ‘Kroz jedno mučno stoljeće’, Split

Хрвоје Магазиновиќ, пред Втора Светска војна во 1930-тите прашал еден Македонец – зошто се определил за комунистите. Македонецот одговорил: „… Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја држава… Ние сме и сме биле посебна славјанска група, а „територијалниот“ назив сме го прифатиле како народен. Народот се чувствуваат…

1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst
Posted in А7.1 Слика и посока

1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst

„… Очигледно револуцијата се шири во Македонија. Турција апсолутно не е во состојба да ја задуши. На втори овој месец востаниците прокламираа револуција и подвлекоа дека ќе употребат динамит во својата борба и дека ќе се држат до зборот. Во Европа очевидно се појавува прашањето: зарем не постои ни еден мирен начин за да се издејствува независност и слобода на…

1932_Анђелко М. Крстић - роман ’Трајан‘, Скопље
Posted in А7.1 Слика и посока

1932_Анђелко М. Крстић – роман ’Трајан‘, Скопље

„… – Срби вас ве викаат – одвраќа детето. – И учителот така нам ни кажува. – Не знае твојот учител ништо… Ништо тој не знае! – Што не знае?! Кој не знае?! – гракнаа повеќемина од нив од околните маси, а некои му тргнаа на Кузман на физичко пресметување. Тој се подигна, ја извлече својата тесла под блузата и…

1937_Д-р Д. Ј. Поповић - ’О Цинцарима‘, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока

1937_Д-р Д. Ј. Поповић – ’О Цинцарима‘, Београд

„… Д-р. Св. Стевановиќ помошник на Министерот за Просвета, во една прилика, кога бил во инспекција на гимназијата во Битола, пред да се појави во гимназијата сакал да дознае дали и како напредува нашата национална идеја. Тоа се обидел на овој начин. Доаѓајќи во гимназијата сретнал некои ученици кои оделе на училиште, па започнал да ги испитува што се по…

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман - 'Грађа о стварању југословенске државе', т1, с238, Београд
Posted in А7.3 Само посока

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман – ‘Грађа о стварању југословенске државе’, т1, с238, Београд

Барање од македонски претставници до српската делегација во Крфската Декларација да влезе желбата на сите Македонци како словенско население со територијата на цела Македонија да влезат во југословенската држава. Посочил: Poljakot od Makedonija

1802_Даниил Москополец - 'Речникот од четири јазика', Венеција
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1802_Даниил Москополец – ‘Речникот од четири јазика’, Венеција

Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на грчки јазик, потпишана од свештеникот и учител Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје) во облик на печатена книга – под туѓо име и со туѓа графија. Тоа е книгата (со грчки наслов –…