Оддел: А08 Светска документација

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од разна светска документација.

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк

  Молдавскo, Македонскo и Унгарско одело во полкот.     1752_Службен документ поврзан со македонскиот полк во царска Русија   1751.12.24 « 1830_Молба од припадници на повеќе балкански православни народи до руската императорка Елизабета за преселување од Војводина во Русија     1751.12.24 « 1830_Одлуката на руската императорка Елизабета со која дозволува Бугари, Македонци, Власи и припадници на други народи…

1906_Macedonian immigrants in New York
Posted in А8.1 Слика и посока

1906_Macedonian immigrants in New York

Nationality: Macedonian; Race or people (ethnicity): Macedonian

1903- « 1994_Paul Mojzes - Yugoslavian Inferno - Ethnoreligious Warfare in the Balkans
Posted in А8.1 Слика и посока

1903- « 1994_Paul Mojzes – Yugoslavian Inferno – Ethnoreligious Warfare in the Balkans

1929_House of Commons Papers, Volume 12, Pg. 368
Posted in А8.3 Само посока А15 Странски изјави

1929_House of Commons Papers, Volume 12, Pg. 368

Since then Greece and Bulgaria have recognized Macedonian minorities, and Yugo-Slavia has protested that there are no Macedonians. No attempt was made to settle the Balkan States in accordance with race.

1917.05_National Geographic Magazine - 'On the Monastir Road', Herbert Corney
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1917.05_National Geographic Magazine – ‘On the Monastir Road’, Herbert Corney

„НИ БУГАРКА, НИТИ ПАК СРБИНКА, МАКЕДОНКА СУМ И МИ Е СМАЧЕНО ОД ВОЈНИ“ Одговор на постара жена во с. Добровени Битолско 1917 г.. Извадок од статијата „ON THE MONASTIR ROAD“ објавена во NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE – Мај 1917 г. Автор: Herbert Corney. ‘Neither Bulgar nor Serb’ said one such old woman, defiantly, when we left the Monastir road at Dobraveni….

1926_La Fédération Balcanique - Maximilian Brandeisz
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Maximilian Brandeisz

„… Зашто сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на начелата на правдата и слободата, туку е иронизирање на начелата на вистинската хуманост. Владеачката реакција ги презема најисконските права на малцинствата (невидените страдања на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се доказ за тоа) и крваво ги задушува сите нивни барања …“ Или изворно на француски јазик: “… Car la solution…