Оддел: А08 Светска документација

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од разна светска документација.

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX - No. 50 - Part 4, New York - Albany
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

Американска научна студија од 1921 која разработува доселенички бројчаности, во списокот на НАЦИОНАЛНОСТИ ги наведува и Македонците. Никој од наведените не е земјописен поим. Сите биле и сега се нации. Националности Албанци Италијанци Ерменци Грци Полјаци Руси Македонци Бугари Сиријци Евреи Посочил: Пољакот од Македонија

1916.10.02_The General Staff, war offfice - Daily Review of the Foreign Press, Series 2 - No. 161
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

Британски воен документ: „… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од македонските патриоти. Факт е дека колку и Бугарите да сметаат дека Македонија е нивна, македонскиот народ јасно истакнува дека тие…

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191
Posted in А8.1 Слика и посока

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

Француски дипломатски документ во кој се истакнува определбата на Јане Сандански за остварување на слоганот „Македонија на Македонците!“.   Преводот е од Х. А. Пољански „Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална држава“ том 1, Скопје, стр 484-485 Посочил: Poljakot od Makedonija

1926_R.Karutz, d-r - 'Die Volker Europas', Stutgart
Posted in А8.1 Слика и посока

1926_R.Karutz, d-r – ‘Die Volker Europas’, Stutgart

Иако авторот на книгата има сомнително толкување за потеклото, несомнено Македонците ги споменува како одвоен народ на Балканот, покрај Албанци, Бугари, Грци и Срби.

1897_Г. С. Блант - статистички преглед за битолскиот вилает
Posted in А8.1 Слика и посока

1897_Г. С. Блант – статистички преглед за битолскиот вилает

Според демографската статистика од британскиот вицеконзул во Битола – Г. С. Блант, Славјаните се набројно население во битолскиот вилает. Посочил: Poljakot od Makedonija

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop - 'Conditions in Macedonia'
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop – ‘Conditions in Macedonia’

A 1926 British Foreign Office report from diplomat RA Gallop who had visited the part of Macedonia which had come under Serbian colonial rule post 1913 Gallop had spoken to some local Macedonians in Skopje who emphatically told him they were Macedonians not Serbs nor Bulgars. Reference: FO371/11405 Kennard (Belgrade) to A.Chamberlain 21 April 1926 Enclosure, R.A. Gallop, “Conditions in…

1849_Македонци во Унгарија
Posted in А8.2 Само слика

1849_Македонци во Унгарија

Македонци како посебна графа на население во австро-унгарска статистика. Macedonier во Хрватска и Словенија 80, во Трансилванија 370. Постојат документи од 17-18 век за иселувања од Балканот под турска власт кон просторите на Австро-Унгарија при што се споменуваат и Македонци. Затоа подоцна што се потврдува вo овој попис се наидува на присуство на Македонци во земјите под Австро-Унгарија.

23.02.1934_Коминтерна - Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)
Posted in А8.1 Слика и посока

23.02.1934_Коминтерна – Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

Документ од Коминтерната кој зборува за империјализмот на македонските соседи, за разграбувањето и теророт кој го вршеле во Македонија. На дното пишува и за македонски народ и македонска нација.

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris - 'Le Probleme du Slave Macèdonien', 115-117, Paris
Posted in А8.1 Слика и посока

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – ‘Le Probleme du Slave Macèdonien’, 115-117, Paris

Француски академици пишуваат за македонски книжевен јазик. „… Поимот од ‘македонски словенски’ е збунувачки само за оние што сакаат тоа да биде. Македонскиот словенски е во таква мерка реалност што во XIX век ПОСТОЕЛ Македонски литературен јазик, јазик на доста ограничена научна литература, но на обемна народна литература; и овде не се работи за документи со фолклор, како што може…

1985.02.20_Australian Security Intelligence Organization - Macedonian community
Posted in А27 Југославија Социјализам А8.1 Слика и посока

1985.02.20_Australian Security Intelligence Organization – Macedonian community

Документот на австралиското разузнавање зборува за писмо испратено од организацијата „Македонија само на Македонците“ кое стигнало до грчкиот конзулат во Австралија со претпоставка и до други претставништва со закани кон сите кои вршат насилство врз македонскиот народ.

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot - 'The Greek Civil War...', Fort Leavenworth - Kansas, USA
Posted in А8.1 Слика и посока

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot – ‘The Greek Civil War…’, Fort Leavenworth – Kansas, USA

Во текот на граѓанската војна меѓу грчките левичари вклучувајќи го и раководството постоела раздвоеност околу решителноста за признавањето на македонската нација. Оставени само на себе, неизбежен бил поразот на македонско-грчките демократски сили соочени со силна британско-американска дипломатска и воена помош на грчките монархо-фашисти. The Greek Civil War, 1947-1949: Lessons for the Operational Artist In Foreign Internal Defense – A Monograph…

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение
Posted in А8.3 Само посока

1947.11.22_Советско Министерство на народното просвещение

„… Самуиловата држава не била западно бугарска држава, туку била држава на Македонските Словени …“

1915-1918 « 1922_Edmond Bouchié de Belle - 'La Macédoine Et Les Macédoniens', Paris
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1915-1918 « 1922_Edmond Bouchié de Belle – ‘La Macédoine Et Les Macédoniens’, Paris

„… Тоа е „оспорувана раса“ која себеси не се поистоветува ниту со Бугарите, ниту со Србите. Македонскиот проблем не постои ниту од денес, ниту од вчера. Македонија и Македонците зад себе имаат долго минато, но тие нема да престанат да ја загрижуваат Европа. …“ Едмон Бушје Де Бел Прашањето за односот Македонија-Европа де Бел го поставува преку две глобални категории:…

1854.06-08_Министерства народнаго просвѣщения - 'Журнал', Part 83, Санкт Петербург
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1854.06-08_Министерства народнаго просвѣщения – ‘Журнал’, Part 83, Санкт Петербург

Извор  

1914_Albrecht Wirth - 'The Balkans. Its Countries and Peoples in History, Culture, Politics, Economics and World Transport'
Posted in А8.1 Слика и посока

1914_Albrecht Wirth – ‘The Balkans. Its Countries and Peoples in History, Culture, Politics, Economics and World Transport’

Изворно има две главни гранки на јужнословенски народи, Србите и Словенците, потоа пред сѐ Македонците можат да бидат сметани како сопствена гранка. Како мешавина на Словенски и Аварски племиња создадени се Бугарите. Originally there are two big branches of the south Slavic people, Serbians and Slovenians, then at most the Macedonians could be seen as a own branch. Through a…