Оддел: А08 Светска документација

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од разна светска документација.

1912.07_Estado Mayor Central Del Ejercito - Informacion Miltar del Extranjero
Posted in А8.1 Слика и посока

1912.07_Estado Mayor Central Del Ejercito – Informacion Miltar del Extranjero

1946_Министерства Просвещтения РСФСР - 'Географијя в школе', Москва
Posted in А8.1 Слика и посока

1946_Министерства Просвещтения РСФСР – ‘Географијя в школе’, Москва

„… Македонија била ослободена од турското ропство во 1912-13 г. но нејзината територија била разделена меѓу Србија, Грција и Бугарија… …изворните жители на Македонија не се Срби, не се Бугари и најпосле не се Грци, туку самостоен словенски народ – Македонци …“

1951.05.06_ЦИА Извештај
Posted in А8.1 Слика и посока

1951.05.06_ЦИА Извештај

Во 1951 година бугарската држава ги раселувала Македонците од Пиринските градови низ цела Бугарија што предизвикало бунтови кај македонското население. Извор

1950.02.17_ЦИА извештај
Posted in А8.1 Слика и посока

1950.02.17_ЦИА извештај

ЦИА извештај: Македонските граѓани не биле заинтересирани за комунизмот туку за обединување на трите дела и потоа поврзување во Балканска федерација. Извор

1953.04.20_ЦИА извештај
Posted in А8.1 Слика и посока

1953.04.20_ЦИА извештај

Извор Посочил: еМагазин

1953_ЦИА извештај
Posted in А8.1 Слика и посока

1953_ЦИА извештај

Во американските разузнавачки документи постојат и Македонци и македонски народ. Еднаш стекнато национално право и тоа освен Грција и Бугарија признато во цел свет е неповратно стекнато право. Сите поинакви убедувања се противправни, профашистички и краткотрајни. Извор Посочил: еМагазин

1950_ЦИА извештај за Пирин
Posted in А8.1 Слика и посока

1950_ЦИА извештај за Пирин

Документ од 1950 година во кој се тврди дека Бугарија сакајќи да ги привлечи им ветувала на Македонците македонска држава која би била под заштита на Кремљин. Но мнозинството од Македонците во Пирин се наклонети кон Тито и ќе ја одбијат Московската заштита. Пиринските Македонци се посебно чувствителни на мешањето во нивните национални права бидејќи тие не се препознаени како…

1878_UK Foreign Office - 'Correspondence, etc., respecting the affairs of Turkey, Issues 53-54', p228-229, London
Posted in А8.1 Слика и посока

1878_UK Foreign Office – ‘Correspondence, etc., respecting the affairs of Turkey, Issues 53-54’, p228-229, London

„… Владиката од Мелник е овде, дојден е како и сите други владици да му изрази почит на новиот Патријарх Јоаким, пред да го напушти Солун на пат за Константинопол. Тој изјавува дека востаниците, коишто себеси се нарекуваат ‘Македонци’ побарале голема сума пари од него за неговите парохијани, и понудиле да му издадат сметкопотврда, велејќи му дека парите ќе му…

1951_R.G.A. de Bray - 'Guide to the Slavonic languages'
Posted in А8.1 Слика и посока

1951_R.G.A. de Bray – ‘Guide to the Slavonic languages’

1996_Norman Davies - 'Europe, a History'
Posted in А8.1 Слика и посока

1996_Norman Davies – ‘Europe, a History’

„… мисија водена од двајцата Македонски браќа, Михаил и Константин, соодветно познати како свети Кирил и Методиј …“   Посочил: Македонија на Македонците

1916.01_Feldpost für die Angestellten der Firma F. Hessenland GmbH
Posted in А8.1 Слика и посока

1916.01_Feldpost für die Angestellten der Firma F. Hessenland GmbH

Извор Посочил: Makedonien.mk   Jandcr gab uns oftmals Nachricht, auch erhielten wir wieder verschiedene photographische Auf- nahmen. — Am 28. 5. schreibt Z.: Gestern erhielt ich die schon langersehnte „Feldpost”, wofür ich meinen herzlichsten Dank sage. Ich habe mich sehr gefreut und dieselbe mit großem Interesse gelesen. Das Leben und Treiben ist hier jeden Tag aufs neue inter- essant anzusehen….

1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter

Проглас и заштитни писма од австрискиот цар Леополд ПРВИ. Поттикнувачи на неговото издавање биле Марко Крајда, родум од Кожани и Димитри Георгија Поповиќ, родум од Солун. Во писмото меѓу другото, се изјавува: „македонскиот народ во целост го примаме во секој еден поглед благонаклоно под наша царска и кралска заштита“. На 31 мај 1690 императорот издал уште едно писмо, со кое…

1000~_Кипријанови евангелски ракописи
Posted in А8.1 Слика и посока

1000~_Кипријанови евангелски ракописи

Според најверодостојните историчари Кипријановите евангелски ракописи на основа на кои било создадено (руското) Остромирово Евангелие потекнувале од Македонија од каде заедно со други книги биле испратено од Цар Самоил од Македонија до Големо Киевскиот принц Владимир за да помогне во христијанизацијата по приемот на Христијанството.

0000 « 2000~_Smith's Bible Dictionary
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А8.1 Слика и посока

0000 « 2000~_Smith’s Bible Dictionary

Библиска одредница за Македонија за време на апостолската проповед како „голема и прославена земја на север од Грција“.

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко
Posted in А20.3 Само посока А8.3 Само посока

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко

Заеднички грчко-турски насилства во источните делови од вардарскиот дел на Македонија. Подоцна кога тој дел ќе ѝ припадне на Бугарија, поголемиот дел од грчкото и турското население  плашејќи се од освета ќе го напуштат тој простор..