Оддел: А10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

1920_W.J.Ferrar - ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York
Posted in А10.1 Слика и посока

1920_W.J.Ferrar – ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York

Македонците како посебен народ на преминот од стара во нова ера. „… Од тој миг еврејскиот народ стана подреден на Римјаните, Сиријците исто така, Кападокијците и Македонците, Битинијците и Грците и со еден збор сите други нации кои биле под…

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in А10.1 Слика и посока

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за…

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae - ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1
Posted in А10.1 Слика и посока

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae – ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1

Ромејскиот историчар Ѓорѓи Пахимера ги спомнува Македонците и нивниот главен – „прв град“, Солун. Повеќе летописци од средниот век говорат за Солун како „главен град“ на Македонците.   Посочил: Види Види Извор: archive.org

1646_Alessio Pulci Aquilano - 'La penna fedele nelli presenti rumori del turco', Roma
Posted in А10.1 Слика и посока

1646_Alessio Pulci Aquilano – ‘La penna fedele nelli presenti rumori del turco’, Roma

Македонците спомнати меѓу европските христијански народи – Бугари, Власи, Грци, Полјаци, Унгарци.   Посочил: Macedonia : a True Endless Story …

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'
Posted in А10.1 Слика и посока А16.1 Слика и посока

2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат…

1921.02_The Archaeological Institute of America - 'Art and Archaeology'
Posted in А10.1 Слика и посока

1921.02_The Archaeological Institute of America – ‘Art and Archaeology’

„… Старо Црковниот Славјански, литургиски јазик на Источната Православна Црква е заснован на Солунското наречје на Старо Македонскиот, еден од Јужните Славјански јазици. Современите Јужни Славјански јазици се Македонски и блискиот Бугарски, Српско-Хрватски и Словенечки. …“     „… Христијанизацијата…

1767_Mathiam Antonium Relkovich - 'Nova Slavonska i Nimacska Grammatika'
Posted in А10.1 Слика и посока

1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’

Славјанскиот јазик како мајка на многу други јазици: Московски, Полски, Пемски (?), Хрватски, Далматински, Славонски, Српски, МАКЕДОНСКИ, Албански, Босански… За разлика од северните славјански говори кои примеле германски зборови Албанците, МАКЕДОНЦИТЕ, Србите и Бошњаците попримиле многу турски зборови кои се…

1925 « 2002.12.04_Richard von Clogg - 'Minorities in Greece'
Posted in А10.1 Слика и посока

1925 « 2002.12.04_Richard von Clogg – ‘Minorities in Greece’

„… Истата година (1925), Салванос, Шеф на Штабот од Десеттата Армиска Дивизија од Западна Македонија, напишал студија за „народносниот состав“ на Леринската област и можностата за сместување на избеглици таму. Во неа, тој познал дека само малцинство од обласното население…

1900_Victor Bérard - 'La Macèdoine', p253
Posted in А10.1 Слика и посока

1900_Victor Bérard – ‘La Macèdoine’, p253

„… Турците, Грците и Бугарите, муслиманите, православните и расколниците (егзархистите, б.п.) би изгубиле премногу со будењето на македонското чувство! …” Посочил: Баба Лаже Трап не Лаже  

1911_Victor Bérard - 'La Turquie et l'hellénisme contemporain', pVIII
Posted in А10.1 Слика и посока

1911_Victor Bérard – ‘La Turquie et l’hellénisme contemporain’, pVIII

„… Порано Македонија беше растргнувана помеѓу четири или пет странски пропаганди: српска, бугарска, влашка, грчка… Сите со двоен карактер – националистички и религиозен, барајќи припојување кон Грција, Бугарија или Србија, а потпирајќи се на српската, грчката или бугарската црква. Овие…

1578_D. Philippo Lonicero - 'Chronicorum Turcicorum'
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1578_D. Philippo Lonicero – ‘Chronicorum Turcicorum’

Македонските војски наведени одвоено од бугарските и српските.   Посочил: FidelKastro

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) - 'Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro', Venetia (Antonio Leonardi)
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) – ‘Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro’, Venetia (Antonio Leonardi)

Почеток на 17 век, Македонците наброени одделно како народ напоредно со другите народи: Бугари, Грци, Унгарци, Турци, Македонци, Тартари, …

0253 — 0270_Евсевиј - Опасадата на Солун од Готите
Posted in А10.1 Слика и посока

0253 — 0270_Евсевиј – Опасадата на Солун од Готите

Евсевиј во своето дело опишува подвиг на дете, Македонец, како со стрела убива двајца напаѓачи кои го опсадуваат градот. Солун бил двапати под опсада од Готите. Првиот пат во 253 и вториот пат помеѓу 268 – 270. Записот е земен…

1917_Harold W. V. Temperley - ’History of Serbia‘, London
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1917_Harold W. V. Temperley – ’History of Serbia‘, London

„… Изгледа дека таму има Македонска раса (народ н. з.), независен од овие приточни текови – народ силен, издржлив, смел, самостоен, секогаш спремен на странецот да му притекне напомош во првата можност. Затоа Македонија остана непрекинат проблем за сите околни…

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson - ’The Maritime Law of Europe‘, New York
Posted in А10.1 Слика и посока

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson – ’The Maritime Law of Europe‘, New York

Древните Македонци наведени како самостоен народ. „… Без поддршка на историјата, човековиот род ќе ги заборавел имињата на Асирците, Египќаните, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Картагинците, Римјаните, и многу други силни држави, кои некогаш биле светски играчи, сега потонати, расчленети, претворени во шуми,…