Оддел: А13 Родољубни сведоштва

Историски изјави на македонските дејци во прилог на македонската самобитност.

Posted in А13 Родољубни сведоштва

Стојан Куликов – Толе Паша

Тие од Битола ме осудиле на смрт како врховист. Но, јас не разбирам ништо, ниту од врховизам, ниту од централизам (црволизам-врволизам), како се вика немам абер од него, јас знам оти се борам за Македонија, но не за врховистите (врволистите)…

Александар Турунџев
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Александар Турунџев

• 1905.08.30, изговорено пред самото бесење • Од мене Турчин или Грк не бидува, јаска сум Македонец и Македонија ќе биде слободна држава.

Смиле Војданов
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Смиле Војданов

Дојде моментот да се дигнеме сите браќа Македонци и сестри Македонки рака за рака, рамо до рамо да застанеме заедно во борбата против петвековните поробители. Да ја извојуваме слободата на нашиот народ, да ја спасиме погазената национална и семејна чест!…

Павел Шатев
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Павел Шатев

• 1928.11.10 – ‘Македонско Дело – Безимени’, бр 77 • На секој Македонец, каде и да се наоѓа, му се налага задолжителен долг да протестира, да се бори кој со што може и да ги штити своите права и своите…

Васил Антевски - Дрен
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Васил Антевски – Дрен

Ненадејно се приближи до масата на претседателот на Судот и посегна по десниот џеб на палтото. Врз масата истресе нешто од шамичето што го извади од џебот. Пред судот на масата се најдоа ноктите, како неумоливи сведоштва од сите десет…

Никола Зоографов
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Никола Зоографов

• Никола Зоографов како пунктов началник му пишува на Сарафов • Вооружувањето на Македонија е најважната работа на Комитетот. За да ја овенча со успех, неопходно му се нужни пограничните градови или содејството или бездејството на полицијата, затоа што ако…

Борис Сарафов
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Борис Сарафов

• 1902.07.02_Борис Сарафов – Орган стороннаков независимој Македонији • Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе нѐ ослободи, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите…

Арсени Танаско Јовков
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Арсени Танаско Јовков

• Весник „Илинден“, 14.09.1924 • Крајно време е да ги сфатиме нуждите за македонскиот печат, да ја сфатиме потребата од негово издигнување, ширење и усовршување и главно од еднокрајно разграничување на улогите на бугарскиот и македонскиот печат, при што последниот…

Михаил Герџиков (1877 - 1947)
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Михаил Герџиков (1877 – 1947)

Дека во борбата ќе бидат поддржани од Македонците, дека тоа ќе биде заедничка борба. За Бугарија не се зборуваше, ниту им се влеваа надежи дека Бугарија ќе ја поддржи борбата. Јас му одговорив во смисла на тоа дека ние Одринци…

Андон Лазов Јанев - Ќосето (1854 - 1953)
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Андон Лазов Јанев – Ќосето (1854 – 1953)

• 1933, Горна Џумаја • Браќа и сестри! Како скромен борец на Внатрешната македоно–одринска револуционерна организација, бев сведок и учесник во она велико дело што го изврши Македонецот пред триесет години, на Илинден 1903. Сега сум сведок на оваа свеченост на…

Методија Андонов - Ченто
Posted in А13 Родољубни сведоштва А25.2 Партизански борци

Методија Андонов – Ченто

Не сум Бугарин, ами Македонец. Не се борев за голема Бугарија, туку за обединета Македонија и за националните права на Македонците.   • 1940.12.18 • Господине директоре, не можете тоа од нас да го барате. Не можете ниту Вие, ниту…

Иван Кантарџиев
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Иван Кантарџиев

Не треба да имаме никакви дилеми дека сме наследници на древните Македонци на овие простори. Не е важно како историски сме еволуирале од доаѓањето на македонските Словени до денес. Ние сме потомци на древните Македонци.

Пандо Кљашев (1882 - 1907)
Posted in А13 Родољубни сведоштва А23.2 Војводи

Пандо Кљашев (1882 – 1907)

Тукашните управници и скоро повеќето од Бугарите се безучесни кон нашето дело затоа што немаат формиран идеал што да ги тера напред. Таа е таа бугарска јавност и зборува преку устата на своите водители за македонското дело само кога е…

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

1878 — 1879_Кресненско Востание – востанички Устав

Со нашата крв што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза: Слобода или смрт!

Крсто Ресенски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

Крсто Ресенски

Дека сме Македонци и ништо друго, бидејќи и онака јас одамна тврдам дека со Бугарите сме само пара-браќа, како што сме и со останатите славјански народи, имено – Македонецот е по крв Славјанин помешан co Старо-Македонци, Бугаринот е мешавина од…