Оддел: А15 Странски изјави

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

Posted in А15 Странски изјави

1914_Албрет Вир

Постојат само две главни гранки на Јужните Словени: Србите и Словенците, МАКЕДОНЦИТЕ би можеле да се сметаат за посебна гранка. Бугарите настанале со мешање на Словените со Аварските народи.   Посочил: Јован Јован

Posted in А15 Странски изјави А33 Правни дејства А13 Светски извори разни

2023.12.10_Комитет за отстранување на расна обесправеност, ООН – Извештај

‘Комитетот за отстранување на расна обесправеност’ при ‘Деловницата за човекови права на Обединетите нации’ во извештајот за Бугарија препорачува таа да ги разгледа сите можни средства за обезбедување на човековите права на припадниците на малцинските народносни заедници, вклучувајќи ги Македонската и Помачката, и да ги примени релевантните пресуди на ‘Европскиот суд за човекови права’ што се однесуваат на правото на…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1903+_A. D. Hauren Smith

Надвор од Балканскиот Полуостров се верува дека Организацијата е некакво тајно друштво од полуполитички водачи на банди, едно соединување на револуционери. Таа, меѓутоа, не е ни едното ни другото. Управното тело на Македонската организација не е ништо друго, туку сенат на една тајна република, кој е уреден внатре во Турската империја и е избран од народот преку народни, но тајни…

Posted in А8.1 Слика и посока А15 Странски изјави А33 Правни дејства

2010.12.31_EC, European University Institute

Во извештај од Европскиот Универзитетски Институт доставен до Европската Комисија меѓу другите потиснувани малцинства во Грција се спомнува и македонското малцинство.   „… Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece Apart from the above officially recognised minority, there is a Slav-speaking population of northwestern Greece, widely known along Greece as Slav-Macedonians. These latter had mobilised politically in the 1990s, raising…

Posted in А15 Странски изјави

2023_Димитар Атанасов, проф. д-р

Иако со негаторски став кон македонската историската самобитност, редок до некаде културен однос кон македонскиот идентитет. Критика кон поставеноста на мешовитата историска комисија.

Posted in _Избор А15 Странски изјави

Владимир Бурич

Подготвувам да напишам книга за Македонија и македонизмот. Јас во руските библиотеки веќе набележав и систематизирав 400 библиографски единици за мојата книга… …Сред нив ги претпочитам изданијата од 18-ти и 19-ти век. Посебно ги ценам записките на руските научници кои за потребите на руските воени центри ги проучувале Средно-Азиските предели и историја. И притоа се допреле до градбите, животот и…

1979_Enver Hoxha - 'Me Stalinin'
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1979_Enver Hoxha – ‘Me Stalinin’

Во спомените на Енвер Хоџа, под наслов „Me Stalinin“ („Со Сталин“), зборувајќи за неговата средба и разговори со Јосиф Висарионович Сталин, во Москва, кон крајот на цутар и почетокот на тревен 1949 година, на прашањето на Сталин: “кои се личностите што биле означени како Југословенски мисионери“, мислејќи на Кочи Ѕоѕе, Сејфула Малишова (Sejfulla Malishova), Панди Кристо, Крист Темелко и други…

Eqrem-bej Vlora (1885-1964)
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

Eqrem-bej Vlora (1885-1964)

Македонците се посебен народ, иако Србите и Бугарите поради своите политички интереси се обидуваат да ги прикажат како Срби или Бугари.   Посочил: Салим Кадри Ќерими Извор: Луан Старова – ‘Граница’, стр.287, Скопје, (ТРИ)

Salim Kadri Kerimi
Posted in А15 Странски изјави

Salim Kadri Kerimi

Салим Кадри Ќерими, историчар кариерeн дипломат во пензија, Скопје, за жал на својот блог во повеќе наврати Македонија ја нарекува РС Македонија, меѓутоа во изнесените податоци ги разобличува “веселите” историско-демографски бројчаности на албанските интелектуалци. Salim Kadri Kerimi, Iseluvanjeto na Turcite i drugoto muslimansko naselenie od Makedonija vo Turcija, po vtorata svetska vojna, Skopje: Akademski pečat, 2021. SQARIME RRETH DISA OPINIONE TË…

Posted in А15 Странски изјави

2020.12_Елена Мироненко – Единая вера, единый язык (документарен филм)

Во документарниот филм „Една вера, еден јазик“ се вели дека браќата Кирил и Методиј немаат никаква врска со Бугарија, која не е ни претставена како книжевен и православен центар на Балканот во IX и X век. Во филмот е прикажана карта на Југоисточна Европа од IX век, на која Бугарија не е ни означена. Покрај зборовите „Македонија е родното место…

2008+_Александра Јоаниду - македонскиот јазик постоел од 6 век
Posted in А15 Странски изјави

2008+_Александра Јоаниду – македонскиот јазик постоел од 6 век

Грчкиот јазичар Александра Јоаниду потврдува дека македонскиот јазик со сигурност веќе постоел во 6ти век и во беломорска Македонија сѐ уште се зборува.

2023.03.16_Димитар Атанасов, член на БАН
Posted in А15 Странски изјави

2023.03.16_Димитар Атанасов, член на БАН

„… Левата тоталитарна идеологија стана државна идеологија во Бугарија. Според тој национален комунизам Македонците не постојат, тие се Бугари и државата треба само да им удри два шамара на Македонците, како на мали деца, за да не прават беља. Таа работа не бива. Секој е слободен да се определи онака како што сака и слободно да може да каже дали…

2018.05.09_Виктор Фридман - Грците се многу несигурни
Posted in А15 Странски изјави

2018.05.09_Виктор Фридман – Грците се многу несигурни

„Македонија општо, посебно Скопје, го претставува последното место на Балканот на кое условите кои го создадоа балканскиот јазичен сојуз сè уште постојат на одредено ниво. Сакав да го проучам тоа и да го документирам неговото постојано присуство денес“ ќе рече американскиот професор Виктор Фридмен, еден од најистакнатите експерти за балкански јазици, во интервју со некогашниот директор на Balkanalysis Кристофер Делисо. Што е…

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А17.3 ДМК Само посока А15 Странски изјави

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of wisdom. Therefore, according to them, if Europe were to lose Macedonia it would soon be lost itself.   Средновековните германски…

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 ДМК Само посока А15 Странски изјави

1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“. Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178