Оддел: А15 Странски изјави

Expressions of foreign celebrities in favor of Macedonian ethnogenesis.

1919_Никола Пашиќ
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1904.02.11_Никола Пашиќ до Христофор Хесапчиев, разговор, Белград

Српскиот политичар и Претседател на Влада Никола Пашиќ во разговор со бугарскиот воен дипломат Христофор Хесапчиев во Белград искажува дека Македонците не сакаат повеќе да бидат ниту со Србија, ниту со Бугарија, но дека себе си сметаат за посебен народ, кој бара своја држава или во тогашните услови барем автономија. „… Ја сам му рекао (на Донев н.з.) да сам…

1899_крал Милан Обреновиќ
Posted in А15 Странски изјави

1899_крал Милан Обреновиќ

Изјава на кралот Милан Обреновиќ до дипломатот Иван Шишман дека Македонија не е ниту бугарска, ниту српска, но сепак треба да се подели помеѓу Србија и Бугарија. „… Македонци лако могу да се амалгамизирају са бугарским и српским елементом, јер је разлика између ова два језика веома мала. У Македонији могу да се сретну Срби или Бугари, али их има…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1888_Петар Карастојановић, извештај, Архив Србије, МИД ПО ф. II, досие IV Дов. бр. 154

Првиот српски конзул во Солун, во извештај до тогашното српско МНР, зборува како римокатолицизмот добил замав во римокатолизација на македонското население со ветувања за национални права и мајчин јазик. „… Господине Министре, Част ми је са овим да Вас известим о католичкој пропаганди у овом Вилајету, као и о томе колико је православног становништва примило муихамеданску веру, а ја сам,…

1919_Никола Пашиќ
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1919_Никола Пашиќ

Никола Пашиќ, писмо од Париз, до Стојан Протиќ „… Пупин (Мијахло) сака да се најде овде во времето кога ќе се решава за исправките на нашата граница спрема Бугарија, бидејќи сега има силна пропаганда во корист на Бугарија, а мисионерите и професорите на Роберт – колеџот водат жестока кампања за автономија на Македонија. …“  На одвоена консултативна седница на Југословенската…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1945+_Реџиналд де Бреј

Каква иронија на историјата, народот чии предци им го дале на Словените првиот литературан јазик, беа последни на кои им се призна јазикот како посебен словенски јазик, различен од соседните бугарски и српски. Посочил: Портал Денешен  

1700+ « 1992.12.13_Peter I. Hidas, Ph.D. Dawson Colledge - A Brief Outline of the History of the Jews of Hungary
Posted in А12.1 Слика и посока А15 Странски изјави

1700+ « 1992.12.13_Peter I. Hidas, Ph.D. Dawson Colledge – A Brief Outline of the History of the Jews of Hungary

Во кратка историја на Евреите од Унгарија објавена на следната страница, во делот од историјата за време на Османлиското Царство има пренесена изјава од Gyula Szekfu (1883-1955) – унгарски историчар, новинар, професор, член на Академијата. „… Унгарците повеќе немаа вештина ниту пак желба за трговија. „Добро е познато “ запишал Gyula Szekfu „дека Унгарецот не се подвиткувал за да тргува…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

John Cametinae

I introduce you to the Salonica, the great and first city of the Macedonians. On the Capture of Salonika by John Cametinae.  

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

Rodolfo Foa – ‘L’Italia all’Estro’

Во книгата на италијанскиот писател е дадена изјава на Сандански: Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање на соседните држави: во Македонија не треба да има ниту Бугари, ниту Грци, ниту Срби, ниту Романци, ниту Турци, туку само Македонци.

1953_Елефтериос Ставридис - 'Зад кулисите на КПГ', с214, Атина-01
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока А6.1 Слика и посока А15 Странски изјави

1953_Елефтериос Ставридис – ‘Зад кулисите на КПГ’, с214, Атина

„… Сандански, по потекло од Пиринска Македонија, им припаѓаше на таканаречените словеногласни Македонци. Тој тврдеше дека како што се ослободија од турскиот јарем грчката нација, српската и бугарската, дојде часот да се ослободи и македонската нација. За да Македонија стане цела и сосем независна држава, Сандански проповедаше дека сите жители, без исклучок, не се ниту Бугари, ниту Грци ниту Куцовласи,…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1924_Пол Ерно, Весник Журнал, Париз

Какви се плановите на тој човек, кој само со еден гест може да ја крене Македонија на нозе? Каде се наоѓа Тој? Поставете ги прашањата на кого сакате, никој не може да Ви одговори. Белградската Влада нуди огромна сума пари на оној што ќе го донесе жив или мртов Тодор Александров, а тој независно од големите опасности го продолжува своето…

2017-2019_Antonio Tajani, European Parliament spokesman
Posted in А15 Странски изјави

2017-2019_Antonio Tajani, European Parliament spokesman

“Macedonia is a beautiful country. Everyone in Italy knows Macedonia. Why? Because Alexander the Great and Philip of Macedon are very popular ancestors of yours” – European Parliament spokesman Antonio Tajani, He was later forced to apologize by “Greek” trolls. Посочил: Based Macedonia

1953_Винстон Черчил
Posted in А15 Странски изјави

1953_Винстон Черчил

„Целата историја на Европа потекнува од Македонија затоа сите ја негираат“ Винстон Черчил во неколку наврати имал изјавено „Балканот произведува повеќе историја отколку што може да ја конзумира“. Но тоа е само краткиот дел од неговата изјава, Целосниот дел од изјавата гласи: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во 1913, за Време на Првата…

1916_Roger David Casement
Posted in А15 Странски изјави

1916_Roger David Casement

I know of two tragic histories in the world – that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented! Roger David Casement – Irish patriot, poet, revolutionary and nationalist.   Знам за две трагични истории во светот – онаа на Ирска и онаа на Македонија. И двете земји биле понижувани и разорувани! Роџер Дејвид…

1860_Стефан Верковиќ - 'Зборник на македонски народни песни', Белград
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1860_Стефан Верковиќ – ‘Зборник на македонски народни песни’, Белград

Кај Пуливаковците постои предание дека се чисти Македонци и потомци на Александар Велики. Долно-Поленците, а особено тие што живеат во околината на Пазар се гордеат со старата столица, т.е. со градот Бела, од кој останале само една кула и една карпа, висока пет аршина. Стефан Верковиќ: “Македонски народни умотворби 5”, Македонска книга, Скопје, 1985, стр. 138.

1868_Johann Georg von Hahn - 'Reise vion Belgrad nach Salonik', Wien
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1868_Johann Georg von Hahn – ‘Reise vion Belgrad nach Salonik’, Wien

Бргу пристигнавме во гратчено Вардар Јениџе. Таму сe живо беше раздвижено, затоа што сите беа во подготвување за панаѓурот, кој се одржува секоја година и трае осум дена… …Турскиот град во внатрешноста е следбеник на нему блискиот старомакедонски главен град и од него тој ја наследил градската сила и годишниот панаѓур. Со тоа Јениџе не е ништо друго, туку поместена…