Оддел: А17.3 Само посока

Податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на АЛБАНСКИТЕ негатори.

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов
Posted in А17.3 Само посока

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов

Почетоците на првиот бран на доселувањето на Албанците во Македонија датира од пред 230 години, односно во периодот кон крајот на XVIII-от век, од 1780 година наваму, и тоа на почетокот во три правци, всушност преку три струи. Во тој…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А17.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува:…

1405 –1468 « 2006_Петар Поповски - 'Ѓорѓија Кастриот - Искендер', МТВ документарец
Posted in А17.3 Само посока

1405 –1468 « 2006_Петар Поповски – ‘Ѓорѓија Кастриот – Искендер’, МТВ документарец

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7
Posted in А17.3 Само посока

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7

Рускиот Цар Николај II: „… Вистинските Албанци не надминуваат половина милион и се наоѓаат западно од реката Црн Дрим. Населението се состои главно од Словени, албанизирани под турски притисок и ја задржуваат сопствената религија и обичаи …“ Истиот ден слична…

Каплан Буровиќ - Кои се Албанците!?
Posted in А17.3 Само посока

Каплан Буровиќ – Кои се Албанците!?