Оддел: В09 Јазик

Авторски објави поврзани со македонскиот јазик.

Има ли образовани во Министерството за Образование!?
Posted in В09 Јазик

Има ли образовани во Министерството за Образование!?

Листа 1 на студенти со добиена стипендија Листа 2 на студенти со добиена стипендија Повод за написот е листата на студенти со доделени стипендии за учебната 2020/2021 година, званично објавена на интернет страницата на Министерството за (не)образование и наука на нивната земја. МОН е еден од многу негативни примери како не треба да делува една сериозна институција. Највисокиот државен орган…

Сила и Вистина - толкување преку древните монети
Posted in В09 Јазик

Сила и Вистина – толкување преку древните монети

ПРИЛОГ НА ДРЕВНИТЕ МОНЕТИ ВО ОБЈАСНУВАЊЕ НА СИЛАТА И ВИСТИНАТА   Што е посилно силата или вистината? И силата и вистината отсекогаш оставале траги низ историјата. Tие траги не се некаде далеку или измислени, тие се наоѓаат сместени во нашите музејски витрини или се впишани во книгата на вечната вистина – библијата, како што следи: Во Солунскиот Археолошки Музеј се…

Зборокоренување на зборот Темида
Posted in В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Темида

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ЗБОРОТ ТЕМИДА (грчки: Θέμις) – БОЖИЦА НА ПРАВДАТА   Божицата ТЕМИДА не суди врз основа на тоа што го гледа, туку суди врз основа на тоа што го слуша! Таа со ВРЗАНИ очИ во ТЕМнина ја носи правдата! Клучен збор македонската описна именка ТЕМНИНА! Темнина на грчки е σκοτάδι. TЕMИДA во подоцнежно време од митологијата…

Зборокоренување на зборот Родос
Posted in В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Родос

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕ (ЕТИМОЛОГИЈА) НА ИМЕТO НА ОСТРОВОТ РОДОС На островот РОД (РОДОС гр. Ῥόδος), Илиј со нимфата РОДа ќе РОДат седум синови! Ете откаде РОДата – штркот по народните македонски преданија, ги носи децата, односно поРОДОТ – од островот РОД. Kлучен збор македонската именка РОД! На грчки глаголите раѓа и роди се γεννάει и γέννησε, а РОДата – штркот…

Зборокоренување на зборот Мирон
Posted in В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Мирон

ПРИЛОГ КОН ЕТИМОЛОГИЈАТА НА ИМЕТО ОД ДРЕВНИОТ ВАЈАР МИРОН Името на еден од најпознатите вајари (скулптори) на древниот свет МИРОН е составено од два дела. Од македонската именка МИР и личната заменка во трето лице еднина ОН. Личните имиња како МИРО, МИРКО, МИРЈАНА, МИРОЉУБ, до ден денес се задржани кај Македонците и Илирите (Хрватите, Словенците, Србите, Црногорците, Босанците). Како и…

Зборокоренување на зборот Кербер
Posted in В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Кербер

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ЗБОРОТ КЕРБЕР (грч. Κέρβερος, лат. Cerberus ) – КУЧЕТО ЧУВАР НА ПОДЗЕМНИОТ СВЕТ ВО ДРЕВНАТА МИТОЛОГИЈА Зборот КЕРБЕР е составен од два дела: Именката КЕР – куче и глаголот БЕР – чува! (КУЧЕ ЧУВАР) Илирски (хрватски, словенечки, црногорски; српски и тн. едно од имињата за кучиња е КЕР). Во рускиот јазик глаголот БЕРеч во инфинитивен…

Зборокоренување на зборот Касандра
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Касандра

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ИМЕТО НА КАСАНДРА ПРОРОЧИЦАТА ОД ТРОЈА КАСАНДРА чие вистинско име е АЛЕКСАНДРА е пророчица од Троја, ќерка на Кралот Пријам која го претсКАЖУва падот на градот. Нејзиниот татко не верува во тоа и затоа ја затвора во самица. Но КАЖАНИОТ ДАР за Троја се остварува – градот е освоен! Токму според ДАРот да претскажува даден…

Зборокоренување на зборот Горгона
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Горгона

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ГОРГОНА, СТРАШИЛО ОД АДОТ ОД ДРЕВНАТА МИТОЛОГИЈА ГОРГОНА е страшило од адот со ужасен поглед. Погледот им бил толку страшен што секој кој би се загледал во нив би се скаменил како стена, па разбирливо е и една од горгоните да се вика СТЕНА! Кога Персеј ќе ѝ ја пресече главата на горгоната Медуза, ќе…

Зборокоренување на зборот Бендис
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Бендис

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ИМЕТО НА ТРАКИСКАТА БОЖИЦА БЕНДИС Зборокоренувањето на теонимот BHENDH (БЕНД) е основа за името на божицата BENDIS (БЕНДИС). Званичната западна наука има став дека овој теоним има „индоевропски“ корен и дека има значење на СОЕДИНУВАЊЕ односно СВРЗУВАЊЕ. Со умисла на улогата на оваа божица како покровителка на БРАКОТ и вклопувањето на младите во општеството! Сврзувањето,…

Зборокоренување на зборот Атлант
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Атлант

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (етимологијата) НА ИМЕТО НА АНТИЧКИОТ БОГ АТЛАС АТЛАС е џинот во античката митологија кој го симболизира ТЛОто, и на себе и на своите ДЛАНКИ го носи небесниот свод! Клучен збор македонската именка ТЛО; ТЛА! Именката ТЛО е присутна во сите словенски јазици. На грчки зборот ТЛО е έδαφος. АТЛАНТИДА е исчезнатата цивилизација, изгубеното ТЛО од лицето на…

Зборокоренување на зборот Асклепиј
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Асклепиј

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (етимологијата) НА ИМЕТО НА АНТИЧКИОТ БОГ НА ЗДРАВСТВОТО (медицината) – АСКЛЕПИЈ   Богот AСKЛЕПИЈ ( Ἀσκληπιός) е бог на здравството (медицината), бог на оздравувањето, односно бог на исЦЕЛувањето. Самиот збор исЦЕЛување во македонскиот јазик значи од нешто распарчено во случајов болно, да направиш ЦЕЛо. За да го направиш нештото ЦЕЛо треба да го СKЛЕПAш, како што AСKЛЕПИЈ…

Илија_Зборокоренување-на-зборот-Артемида-1
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Артемида

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (ЕТИМОЛОГИЈАТА) НА ЗБОРОТ (грч. Αρτέμιδα) – БОЖИЦА НА ЛОВОТ   АРТЕМИДА (Грч. Αρτέμιδα) е божица на ловот која најчесто на ликовните претстави е прикажана со Р’Т односно Р’ТКИ, каде ИТА односно брза! Клучни зборови: именката Р’Т, Р’ТКА и глаголот ИТА! Како потврда за ова тврдење е другото познато нејзино својство односно име – ЕнОДИја, поврзано токму со…

Зборокоренување на зборот Амазонки
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Амазонки

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕТО (етимологијата) НА ЗБОРОТ АМАЗОНКИ – МИТСКИТЕ ЖЕНСКИ ВОИНИ АМАЗОНКИ се митско воинствено племе од ЖЕНИ војници. Што би се рекло ни ЖЕНИ ни МАЖИ кои дури и со МАЗГИ да ги споредиме нема да згрешиме. Оти по природа се МАШКО – ЖЕНСКО, прави МАЖОНКИ. Името им почнува со самогласката “А” која во транскрипцијата за антиката вообичаено означува…

Зборокоренување на зборот Адрастеја
Posted in А17.1 ДМК Слика посока В09 Јазик

Зборокоренување на зборот Адрастеја

Името на нимфата која го одгледала Зевс АДРАСТЕА е нимфа, ќерка на Мелисеј, познат во митологијата како „медениот“. Мајката на олимписките богови РЕА, на островот Крит ѝ го предава на АДРАСТЕЈА малиот ЗЕВС да го од-РАСТИ! Клучен збор македонскиот глагол РАСТИ! На грчки јазик глаголот расти е αυξήσεις. Прилог: Древен изобраз со приказ на нимфата Адрастеја, малиот Зевс и Пан….

Posted in В09 Јазик

Туѓизмите во македонскиот говор

ТУЃИЗМИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И ЈАЗИК Повод за написов е отворањето на уште еден предметен оддел „Туѓизми во македонскиот јазик“, е нападот на опслужувачите на „Дигиталниот речник на македонскиот јазик“, објавено во весникот „Вечер“ на 11.11.2020 година. Во време на сѐ позачестени негирања на македонскиот корен , јазик, правопис од страна на „добрите“ соседи и нивните помагачи, должност на секој…