Дознака: македонската величина

Posted in _Избор А15 Странски изјави

Владимир Бурич

Подготвувам да напишам книга за Македонија и македонизмот. Јас во руските библиотеки веќе набележав и систематизирав 400 библиографски единици за мојата книга… …Сред нив ги претпочитам изданијата од 18-ти и 19-ти век. Посебно ги ценам записките на руските научници кои за потребите на руските воени центри ги проучувале Средно-Азиските предели и историја. И притоа се допреле до градбите, животот и…

Posted in А17.1 Слика и посока

1928_Георги Трайчев – ’Духовните качества на македонските българи‘, София

Бугарофилот Георги Трајчев, како и многу други застранети, на извесни места во своите дела, неизбежно се самонегираат. Така во неговата книга тврди дека денешните Македонци зачувале дел од силните квалитети на старите Македонци. „Македонецот поседува дел од квалитетите на древниот македонски народ, на кои водачи им биле Филип Македонски и неговиот син Александар Велики. Зачуван е старомакедонскиот антрополошки тип во…

1905.02.22_Grey River Argus - Torrid-Australia-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1905.02.22_Grey River Argus – Torrid-Australia

Дописникот на весникот во разговор со претставник на друг весник, ја изнесува замислата голема маса од Македонци (споменува 100 000) да бидат преселени во северните области од Јужна Австралија. Како најпогодни за колонизација на таа област. Така Македонците угнетувани од Турците во таа област би можеле да стекнат пристоен живот. Дописникот изнесува голем број на пофалби за Македонците како народ:…

1925.02.25_'Македонско съзнание - Македония и културната и роля', бр.4, стр.3-4-n
Posted in А3.1 Слика и посока

1925.02.25_’Македонско съзнание – Македония и културната и роля’, бр.4, стр.3-4

Весникот „Македонско сознание“ објавил статија во којашто ги истакнува културните заслуги на македонскиот народ и посебно го нагласува богомилството како една 0д тие придобивки за човештвото. Ја пишувал писател под псевдонимот „Анин“, направил преглед во пет точки на причините за појавата на богомилството, за неговата самобитност и суштина, како и за неговото влијание врз други народи. „Меѓународните патишта, природните богатства,…

1972_Giorgio Nurigiani - The Macedonian genius through the centuries
Posted in Б02 Странски писатели

1972_Giorgio Nurigiani – The Macedonian genius through the centuries (pdf)

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in Б02 Странски писатели

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’ (pdf)

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни услови кои довеле до културна револуција и јазичен развој од пред околу 10,000-1,000 години. Посочила: Меглена

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А15 Странски изјави А17.3 Само посока

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of wisdom. Therefore, according to them, if Europe were to lose Macedonia it would soon be lost itself.   Средновековните германски…

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги сакал нив со посебно длабока наклонетост. Не само што тие беа неговите први Европски преобратени, но тие биле предмет на…

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни услови кои довеле до културна револуција и јазичен развој од пред околу 10,000-1,000 години. Посочила: Меглена

1953_Винстон Черчил
Posted in А15 Странски изјави

1953_Винстон Черчил

„Целата историја на Европа потекнува од Македонија затоа сите ја негираат“ Винстон Черчил во неколку наврати имал изјавено „Балканот произведува повеќе историја отколку што може да ја конзумира“. Но тоа е само краткиот дел од неговата изјава, Целосниот дел од изјавата гласи: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во 1913, за Време на Првата…

1532-1922_Винко Прибојевиќ, Венеција (открил Новак Грга 1922)
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока А7.1 Слика и посока Б02 Странски писатели

1532_Винко Прибојевиќ – ‘За потеклото и славата на Словените’, Венеција (открил Новак Грга 1922) (pdf)

Винко Прибојевиќ е историчар кој во неговото дело „De origine successibusque Slavorum“ (За потеклото и славата на Словените) дава непрекината линија на македонската историја од Александар Македонски па сѐ до времето кога тој живее. Покрај за народот, му дава непрекинатост и на македонскиот јазик, кој според него е дел од словенската група на јазици. Делото е напишано на латински јазик,…

1913.06.07_Меморандум на Македонците - Македонски Глас бр.1
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1913.06.07_Македонски Глас – ‘Меморандум на Македонците’, бр.1

„МЕМОРАНДУМ НА МАКЕДОНЦИТЕ До владите и до општественото мнение на сојузните балкански држави Македонците постојано, во текот на вековите востануваа и се бореа за независност и слобода, и со својата упорна борба го помогнаа ослободувањето на Србија, Грција и Бугарија. Кога, по големата ослободителна војна во 1878 година, Македонија одново остана во дотогашната своја неволја, таа со уште поголем самопрегор…

1903.10.24_The World's News - Macedonia and its glorious military history
Posted in _Избор А9.2 Само слика

1903.10.24_The World’s News – Macedonia and its glorious military history

„Македонија и нејзината славна воена историја Во секоја војна за слобода која го одбележа развојот на еманципацијата во Југоисточна Европа, Македонците земаа учество. Македонците се бореа рамо до рамо со Грците за време на долгата и горчлива борба за грчката независност. Кога Србите се побунија, Македонците поитаа преку планините за да им помогнат; кога бугарскиот бунт избувна, Македонците веднаш застанаа…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1907_William Le Queux – ‘An Observer in the Near East’

• Pg. 20 • The Turk hates the Bulgar, the Serb hates the Austrian, the Roumanian hates the Greek, the Albanian hates the Montenegrin, the Bosnian hates the Turk, while the Macedonian hates everybody all around. • • • Indeed, no nation in the Balkan Peninsula had shown such a power of organization, such sacrificing spirit, and such fighting qualities…