Дознака: македонски јазик

Податоци за самостојноста на македонскиот јазик.

Posted in А15 Странски изјави

1914_Албрет Вир

Постојат само две главни гранки на Јужните Словени: Србите и Словенците, МАКЕДОНЦИТЕ би можеле да се сметаат за посебна гранка. Бугарите настанале со мешање на Словените со Аварските народи.   Посочил: Јован Јован

Posted in Б1.1 На македонски

1986_Блаже Конески – ‘Историјата на македонскиот јазик’, Скопје (pdf)

Оваа книга се појави во прво издание во 1965 Година. Во 1967 година таа беше вклучена во моите избрани работи, објавени од Култура — Скопје, како седма книѓа. При тој случај внесов некои мали поправки во текстот. Во изминатите десетина години имав можност да се вратам повторно на некои прашања од историјата на македонскиот јазик во повеќе специјалии испитувања. Се…

1920.02.10_The Guradian, p5-01
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1920.02.10_The Guradian, p5

Во прегледот на книгата „Тракиското прашање“ во низа од наброени тези се заклучува дека нема поврзаност помеѓу средновековното бугарско кралство со современата бугарска држава. Во средновековното бугарско кралство не се зборувало на „Славјански“ јазик. Тие подоцна го презеле македонското славјанско нарече од Македонските Славјани кои во 9тиот век ги освоиле и кои станале преовладувачка националност. Така во 865 кога преминале…

Posted in А16.7 Иселеништво А33 Правни дејства

2000.09.14_The Age, p3

Владата на сојузната австралиска држава Викторија донесла одлука да се повлече наредбата до службите и агенциите, македонскиот јазик да се именува како Македонски Словенски откако таа наредба била утврдена како незаконска. Премиерот Steve Bracks побарал да се почитува одлуката која е во согласност со Human Rights и Equal Opportunity Commission. Комесарот Alexander Street во таа комисија, дошол до заклучок дека…

1857_Александaр Семен - 'Русская беседа', IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1857_’Русская беседа’, IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва

Според високо-образованиот руско-украинскиот јазичар Михаил Максимовиќ црковниот јазик е истоветен со македонскиот. Така во руското списание „Руска беседа“ било отпечатено писмо од Михаил Максимович испратено до Михаил Погодин како дел од расправата помеѓу овие двајца јазичари како и историчари за јазикот за говорите во Мала Русија (Донбас): „… Не сакаш да разбереш зошто толку силно ја нагласувам разликата меѓу народните…

1881_К. Перчек - 'Бугарски Дневник' -01
Posted in А12.1 Слика и посока

1881_К. Перчек – ‘Бугарски Дневник’

„… Македонецот Драндар не знаеше и не научил германски ни бугарски јазик, но знаеше и зборуваше МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. …“   Посочил: _zona93

Крсте П. Мисирков - Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик_01
Posted in Б1.1 На македонски

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

Posted in А16.2 Беломорие А33 Правни дејства

2023.03.26_Македонците во Грција – Сакаме да го учиме македонскиот јазик

Во сите образовни институции во општината Мелити (Овчарани) во егејскиот дел на Македонија, да се учи на македонски јазик. Панајотис Анастасиадис, с. Овчарани Петрос Василиадис, с. Екшису Пеце Димчев, Лерин Сакис Ромас, с. Овчарани Сите местоименувања на територијата на општината да бидат двојазични и сите службени ознаки на јавните објекти да имаат написи на грчки и на македонски јазик. Ова…

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун-01
Posted in А3.2 Само слика

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун

Извадокот зборува за неуспешното отворање на печатница во Солун „на македонски јазик која за овдешните жители ќе беше големо добро“. Печатницата (типографија) била затворена поради клеветењата од страна на завидливите Грци.

1916_American Philosophical Society - Proceedings, v55-01
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1916_American Philosophical Society – Proceedings, v55

Бугарскиот е произлезен од македонскиот јазик. „… Меѓу Бугарите, кои биле од Хунско потекло, нивниот посвоен Славјански идиом се разликувал помалку од Српскиот и Рускиот отколку примитивната Црковно Славјанска форма на Македонскиот, кој некогаш, од таму, погрешно е познат како “Старо Бугарски”. Црковно Славјанскиот не е “Старо Бугарски”, туку едноставно останал во многу блиска поврзаност со Славјанското наречје посвоено од…

2008+_Александра Јоаниду - македонскиот јазик постоел од 6 век
Posted in А15 Странски изјави

2008+_Александра Јоаниду – македонскиот јазик постоел од 6 век

Грчкиот јазичар Александра Јоаниду потврдува дека македонскиот јазик со сигурност веќе постоел во 6ти век и во беломорска Македонија сѐ уште се зборува.

2023.03.19_Отфрлени тужби против Центар за македонски јазик, Лерин
Posted in А33 Правни дејства

2023.03.19_Отфрлени тужби против Центарот за македонски јазик, Лерин

Судот во Лерин ги одбива сите тужби против „Центарот за македонски јазик“ заведен во Лерин во златец 2022 година. Тужбите за укинување на овој центар биле поднесени од неколку ултранационалистички грчки движења, грчки здруженија од Австралија и Канада и од Златна зора. „Ова е пријатно изненадување од грчкиот правосуден систем. Сега се надеваме дека ќе отвориме повеќе вакви училишта за…

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt - 'Old Church Slavonic Grammar'
Posted in А12.1 Слика и посока

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt – ‘Old Church Slavonic Grammar’

„… Овие ракописи мора да се стават во најстаро датираните Славјански текстови, краток надгробен напис поставен од Македонскиот крал Самуил во 993. …“ Codex Zographensis (Zo) има 271 листови на Старо Црковно Славјански плус 17 на стара Македонска Црковно Славјанска глаголитица верзија (Zo2). Codex Marianus (Mar) имал 174 листови … одредени изместувања од теоретските норми укажуваат Македонски влијанија, други можеби…

0700—1100_Средновековни летописи - Бугарскиот не бил славјански јазик
Posted in А5.1 Слика и посока

0700—1100_Средновековни летописи – Бугарскиот не бил славјански јазик

Во следните записи од средновековните летописи се зборува за бугарскиот и славјанскиот јазик како два сосема различни јазици. Тогашниот јазик кој се именува како бугарски не се смета за славјански јазик. Уште помалку дека старославјанскиот се нарекувал бугарски јазик. Исто така Бугарите и Славјаните се наведуваат како припадници на две различни раси.     До 1100-та година во сите црковни…

1767_Mathiam Antonium Relkovich - 'Nova Slavonska i Nimacska Grammatika'
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’

Славјанскиот јазик како мајка на многу други јазици: Московски, Полски, Пемски (?), Хрватски, Далматински, Славонски, Српски, МАКЕДОНСКИ, Албански, Босански… За разлика од северните славјански говори кои примиле германски зборови Албанците, МАКЕДОНЦИТЕ, Србите и Бошњаците попримиле многу турски зборови кои се измешале со славјанскиот говор. Хрватскиот просветителски писател, Матија Релковиќ, го наведува македонскиот јазик како еден од ограноците на словенскиот јазик…