1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) – Macedonians and Prodigals meet

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) - Macedonians and Prodigals meet

„… Македонци и Блудници Собир.

Во понеделникот вечерта во домот на пречесна и госпоѓа В. O. Ален беше дадена пријатен и неформален прием на Македонци и Блудници. Од таму Друштвото објаснуваше дека Македонците е клас од мажи во училиштето на M. E. Сабат, кои ги учи учи г-ѓа Ален, но никогаш претходно немало сознание за постоење на „блудниот“ клас. Ова е клас од жени, од кои некои се сопруги на Македонците, а други кои претходно биле членови на училиштето, но кои, како расипнички, залутале од јатото. Тие доцна ја почувствувале моќта на духовното-издигнување и повторно оживеаја под старателство на г-ѓа Р. Њукомб. Тоа беше корисно и пријатно помината вечер. …“

 

„… Macedonians and Prodigals Meet.

Monday evening at the home of Rev. and Mrs. W. O. Allen a pleasant and informal reception was given to the Macedonians and Prodigals. The Union has heretofore explained that the Macedonians are a class of men in the M. E. Sabbath school, taught by Mrs. Allen. but it has never had knowledge before of the existence of a “prodigal“ class. This is a class of women, some of whom are wives of the Macedonians, and others who had before been members of the school, but who, prodigal like, had wandered from the fold. They of late have fell the spirit-quickening power and have revived again under the tutorship of Mrs. R. Newcomb. It was an evening profitably and enjoyably spent. …“