Оддел: А01 Македонска документација

Докази за македонската самобитност од македонската документација.

1902_Објава за смртта на македонскиот херој Тодор Саев
Posted in А1.2 Само слика

1902_Објава за смртта на македонскиот херој Тодор Саев

Браќа македонци!… во прегратките на македонските планини… Тој ја посвети младоста за светото дело и ги положи коските за слободата на разкрвавена Македонија. Секогаш спомнувајте си за неговите херојски подвизи низ ропската земја и вознесете молитви кон Господ Саваот, пред таа незаменлива загуба, која ја претрпува мајка Македонија. Ние, неговите другари, ќе ги бродиме македонските планини, осилени со духот на…

1924.05.06_ВМРО, МФО и Коминтерна - 'Мајски Манифест'
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1924.05.06_ВМРО, МФО и КОМИНТЕРНА – ‘Мајски Манифест’, Виена

Мајскиот манифест од 1924 година бил манифест на Внатрешната македонска револуционерна организација со нова политичка програма за единство во дејствувањето на македонското ослободително движење. Бил составен по долги преговори на претставниците на ВМРО, Коминтерната и Македонската федеративна организација, потпишан во Виена на 6 косар 1924 година од членовите на Централниот комитет на ВМРО – Александар Протуѓеров, Петар Чаулев и Тодор…

1894.05_ЛОЗА списание, Ѓорче Петров - статија 'Да се здружиме'
Posted in А1.1 Слика и посока

1894.05_ЛОЗА списание, Ѓорче Петров – статија ‘Да се здружиме’

 

1946.07_Илинденска организација, Софија
Posted in А1.1 Слика и посока

1946.07_Илинденска организација, Софија

Во документ на македонската Илинденска организација во Софија, од јули 1946., се вели: „Сношти нашиот претседател со специјална комисија ги посети блиските на Гоце (Делчев), кои беа поканети да присуствуваат на предавањето на останките на Гоце на Земскиот одбор при НОФ во Скопје. Брзаше да го стори тоа, зашто дозна дека непријателите на Македонската Народна Република повеле постапки тоа да…

1949.04_Леток на СНОФ
Posted in А1.1 Слика и посока

1949.04_Леток на СНОФ

Леток на СНОФ на македонски и на грчки јазик со ликот на Гоце Делчев во горниот лев агол.

1956.07.12_Закон за Илинденските пензии
Posted in А1.1 Слика и посока

1956.07.12_Закон за Илинденските пензии

Веднаш на почетокот после остварување на државноста, Македонија му се оддолжува на илинденските борци за значајноста на нивниот удел во нејзиното достигнување.

1945.05.16-21_НРМ - решение за македонската азбука
Posted in А1.1 Слика и посока

1945.05.16-21_НРМ – решение за македонската азбука

1896_Уставот на ТМРО
Posted in А1.1 Слика и посока

1896_Уставот на ТМРО

Устав на Тајната Македоно-Одринска Револуционерна Организација.

1903.08.30_Повик од врховистите за време на Илинден
Posted in А1.1 Слика и посока

1903.08.30_Повик од врховистите за време на Илинден

Во текот на Илинденското Востание, врховисти во Софија објавуваат проглас со кој потсетуваат на тешката состојба на Македонците. При тоа повикувајќи се на славен македонски и славјански предок Александар Македонски ги повикуваат напомош: Бугари, Срби, Црногорци и другите славјански народи.

1878_Востанички повик на дедо Иљо Малешевски
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1878_Востанички повик на дедо Иљо Малешевски

…Македонцы! Македониїя майка наша станa й плаче съ горки выкове подь огънтъ и іатаганъ турскій…   „Македонцы! Македониїя майка наша станА й плаче съ горки выкове подь огънтъ и іатаганъ турскій. Умученнытъ и съ крвъ облеаны наши родители, сынове и братя ньі выкагъ на оружіе противъ петвЬковнитЬ наши мучители и насилницы, а обезчестеныте наши майки, супруги и сестры съ горкы…

1892_Од Уставот на младата македонска дружина 'Лоза'
Posted in А1.1 Слика и посока

1892_Од Уставот на младата македонска дружина ‘Лоза’

1924.08.02_Членска карта во горноџумајското 'Благотворително Братство'
Posted in А1.1 Слика и посока

1924.08.02_Членска карта во горноџумајското ‘Благотворително Братство’

Во членската карта под реден број 280 на Георги Антонов Москов на Благотворителното Братство со јасно читливи букви е запишано: „Секој Македонец е должен да ги исполнува задолженијата кон родината и кон братската организација. Секој Македонец треба да го чита и распространува сојузниот орган – ‘Независна Македонија‘“ (весник на Благотворителното Братство)

1919.07.06_Тoдор Александров - писмо до Владимир Карамфилов
Posted in А1.1 Слика и посока

1919.07.06_Тoдор Александров – писмо до Владимир Карамфилов

Тодор Александров пред македонскиот народ за Македонија, пред Бугарите за Бугарија: „..Санданистите се дoкажани ‘предавници на бугарскиот народ’, бидејќи, ‘…и во минатото и сега, се борат и агитираат за автономија на Македонија како одделна економска и географска единица, со одделен македонски народ со своја посебна историја од векови наназад..’ ‘..Тие дури и се закануваат дека со оружје в рака би…

1925_Декларација на ЦК на ВМРО
Posted in А1.1 Слика и посока

1925_Декларација на ЦК на ВМРО

ЦК на ВМРО на чело со Ванчо Михајлов објавува Декларација која е во одбрана на интересите на самостојната државност на македонскиот народ. Како што подоцна ќе признае поради притисокот од народот и членството на организацијата.

1902_Полковник Анастас Јанков - Македонците за Александар Македонски
Posted in А1.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1902_Полковник Анастас Јанков – Македонците за Александар Македонски

Oд спомените на врховистот Анастас Јанков: „Македонците и денес се гордеат со Александар Велики и неговото големо, силно, славно македонско царство.“   „… на свободните братя» аьъ требва да напомня на всички македонци, че дългътъ нп не е да викаме „ура” тукь, а да викаме ,ура” тамъ въ поробената татковпиа (гласове: Браво!) Бие сте чули за проклама-цпята на Султанъ Хамида,…