Оддел: А01 Македонска документација

Докази за македонската самобитност од македонската документација.

1868.01.15_Кузман Шапкарев - писмо
Posted in А1.2 Само слика

1868.01.15_Кузман Шапкарев – писмо

Кузман Шапкарев бил со намера да состави Македонско-Бугарски толковен речник. Преводот содржан во „Краткиот речник“ би бил – од македонски на горно-бугарски, и од горно-бугарски на македонски. Посочил: Македонија на Македонците

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет! По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие се стегате да напишете ‘од Македонскиoт комитет’. Тоа име нема да загине, и поради тоа изјавувам дека без зборот ‘Македон’,…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата така и на борбата за ослободување на целиот простор на Македонија во идната сојузна политичка единица – република Македонија.

1944_ВШ на НОВ и ПОЈ до ГШ на НОВ и ПОМ
Posted in А1.3 Само посока

1944_ВШ на НОВ и ПОЈ до ГШ на НОВ и ПОМ

Бугарите како повоено заштитена „творба” на Тито и Москва! Тито и Москва, не само што ги спасија од уништување, губење територии и исплата на воени репарации (за грабежи, палежи, и масакри по: Македонија, Србија, Романија, Грција, Босна и др. земји што ги „администрираа” дури беа со Хитлер), ами тие и ги „враќаат” на меѓународна сцена. Бидејќи додека Германија е разураната,…

1945_Владимир Кецкаров - 'Воениот придонес на Македонија за независноста на Балканот', МНИ "Македонска Мисла", Софија
Posted in А1.3 Само посока

1945_Владимир Кецкаров – ‘Воениот придонес на Македонија за независноста на Балканот’, МНИ “Македонска Мисла”, Софија

„… Воен придонес на Македонија за независноста на Балканот „По толку крвави војни за поделбата на Македонија, во кои само гласот на Македонецот не баше чуен, горниот наслов звучи многу парадоксално и претенциозно во ушите на балканските империалисти. А сепак на такви теми може многу да се зборува и пишува по секој основ. Треба само да се потсетат и правилно толкуваат…

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток
Posted in А1.1 Слика и посока

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток

„… СКОПЈЕ СЛОБОДНО … Главниот град на слободна Македонија … ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНО СКОПЈЕ … Да живее слободна Македонија …“ Посочил: Henry Chinaski

1941_Koста С. Рацин - Антибугарофашистички Проглас
Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – Антибугарофашистички проглас

„… Си отидоа српските полицајци, дојдоа бугарските. Си отидоа српските даночници, дојдоа бугарските. Си отидоа српските учители, дојдоа бугарските. Се смени српскиот јазик и се воведе бугарскиот јазик по школите. Се сменија српските, за да се воведат бугарски закони. Престана српскиот, а се воведе бугарскиот фашизам. Од грбот на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се смени само самарот! …“ Машинописен проглас на македонски…

1898.06.18_Петар Маџунков до Константин Кирков, писмо, Женева
Posted in А1.3 Само посока

1898.06.18_Петар Маџунков до Константин Кирков, писмо, Женева

„Драги Костадине, Одамна не ти бев пишал, па не знам како ти на тоа гледаш. Сега, кога се подготвувам да си дојдам дома, сметам дека нашите врски ќе позајакнат и ќе можеме нешто повеќе да дадеме на таа наша многустрадална земја што не открмила. Писмото го праќам по сигурен човек, во кого имам полна доверба, па можам да пишувам послободно…

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно

Охридско-Пловдивскиот епископ Натанаил Зографски востанието од 1878 година со средиште во Кресна го нарекува Македонско востание, а неговите изведувачи – Македонци. Длабокиот продор на руската војска на Балканот при Руско-Турската војна (1877-1878) поткрепено со балкански народни востанија меѓу нив и македонското востание познато како Кресненско востание. Македонците надевајќи се на слобода подигнале востание со средиште во Кресна (1878) и според…

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А За Иван Д.Чамински, роден 1886 година во с.Владимирово Беровско, од родители Сава Илиева Бакалска, и Димитар Ив. Чамински, од самото раждане останах без татко, след като наврших една година изгорела е и…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ѓорѓи Кузманов Нузов, Битола

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ИЗЈАВА Од Ѓорѓи Кузманов Нузов жител на Битола ул. Оптичарска 20, родом од с. Смилево   Кратка биографија за дејноста ми во револуционите времена до востанието 1903 и после до 1912. Јас сум заклет 1902 год. од војводата Донски и учителот Иван…

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од мене другарот МИХАИЛ Христов Макашовски роден 1884 година во град Ресен Ресенска Околија. Потекнувам од сиромашна работничка фамилија, по заниманје сум работник (бербир) во град Ресен. През време на пораношните режими се навогав повекето време во градот Ресен и се…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Сута Бочварова, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Сута Бочварова од град Титов Велес. Родена сум во село Скачинци, Велешка околија, през 1864 година. Детинството и девојачкиот живот сум ги провела во родното ми место. Од како се омажив…

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… МОЈАТА БИОГРАФИЈА Јас, РИСТЕ КОЛЕВ СТАМБОЛДЖИЈОВСКИ, роден сум на 7 коложег 1886 год. во историческото село Смилево- Демирхисарско. Син сум на Коле Стамболджијовски, кој минуваше како честен и скромен домакин во селото, кој и ако по времето на основавајнето на В.М.Р.О. не преставаше…

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Лефко Јованов  Лазарков од село Долно Чичево Титоввелешка околија. Роден сум през 1880 година во село Долно Чичево Титов велешка околија и потекнувам од скроз бедна фамилија. Не паметам кога е умрела…