Оддел: А01 Македонска документација

Докази за македонската самобитност од македонската документација.

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков - ’Меморандум‘
Posted in А1.3 Само посока

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков – ’Меморандум‘

Дијамандија Мишајков и Стеван Јакимов Дедов, потписник на Меморандум кој претставува разработена македонска национална ослободителна програма. Посочил: Poljakot od Makedonija

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД
Posted in А1.3 Само посока

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД

„… Редовен член на оваа организација може да биде саекој полнолетен Македонец, кој ја прифаќа и поддржува целта на централната организација и се задолжува да ги исполнува нејзините решенија и наредби. А резервен член може да биде секој оној што не е роден во Македонија, без право на гласање и избирање. …“ Посочил: Spiritual Pulsar

1938_Павел Шатев, Петар Делииванов, Божин Проданов - обраќање до светската јавност
Posted in А1.1 Слика и посока

1938_Павел Шатев, Петар Делииванов, Божин Проданов – обраќање до светската јавност

„… Македонската општественост, открмена и израснала с борбите на своја народ, разксан от “миротворците” меѓу балканските држави /Србија, Грција и Блгарија/, е с разбунтувана свест от судбата му, КОЈАТА МУ ОТНЕ ДАЖЕ И ОНИЈА КУЛТУРНИ, ПРОСВЕТНИ И ДУХОВНИ ПРАВА, КОИТО БЕШЕ СИ ИЗВОЈУВАЛ ПРЕС СУЛТАНСКИЈА РЕЖИМ. Новите владетели на Македонија днес преследват не само носителите на македонската идеја за национална,…

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива
Posted in А1.3 Само посока А19.3 Само посока

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива

Во текот на Прва Светска војна, во еден ден, на Бадник спроти Божик, бугарската војска убила 103 Поречани кои ги фрлиле во еден ископ во месноста Дервишка Нива. Бугарската војска, која го окупирала овој крај по повлекувањето на Србите, организирала казнена единица под водство на полковникот Панов, користејќи посебни мерки за заплашување на населението кое го сметале за просрпско. Тогаш…

1925_МПО - основачки документ, место
Posted in А1.1 Слика и посока

1925_МПО – основачки документ, место

Во основачкиот документ на МПО (Македонска Патриотска Организација), основана во 1925 г. во САД, основачите јасно ги поставиле своите цели: • Заштита на Македонците како посебна раса; • Создавање на посебна држава, повикувајќи се на античките права на Македонија и Македонците. Посочил: Spiritual Pulsar

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо
Posted in _Избор А1.3 Само посока

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

Писмо од Митрополит Теодосиј низ кое се согледува несомненото македонско национално самочувство. Се открива начинот на кој се разговарало во македонската борба против непријателските хегемонизми. Владиката Теодосиј Гологанов е еден од најголемите и најспособните Македонци, кој со сите свои сили се залагал за македонските национални права.   „… Светата наша Егзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија…

1913.06._ Димитрија Чуповски (писма до Митрополит Неофит и Петар Поп Арсов), Санкт Петербург
Posted in А1.3 Само посока

1913.06._ Димитрија Чуповски (писма до Митрополит Неофит и Петар Поп Арсов), Санкт Петербург

Две писма на Димитрија Чуповски од кои може да се согледа како се разговарало за Македонците како посебен народ, За лозунгот на ВМРО „Македонија на Македонците!“ и тн. Посочил: Poljakot od Makedonija

1906_Блаже Крстев Биринчето - Писма
Posted in А1.3 Само посока

1906_Блаже Крстев Биринчето – Писма

„… А бре браќа ни вие сте Срби, ни ние сме Бугари … ние сме македонски борци и се бориме за македонскиот народ, а не се бориме за Бугарија, Србија или Грција …“  

1903+_Сојуз на Македонските Студентски Друштва во Туѓина - Во спомен на Гоце Делчев
Posted in А1.2 Само слика

1903+_Сојуз на Македонските Студентски Друштва во Туѓина – Во спомен на Гоце Делчев

1500+_Прирачници за пишување писма
Posted in А1.3 Само посока

1500+_Прирачници за пишување писма

Ваквите писма напишани со македонски јазик секогаш требало да почнуваат со зборовите: „До големиот емир, султанот Сулејман Хан Величествени, цар на царевите, господар на господарите и цар на сите земји романски и македонски, бугарски, српски и беломорски, и црноморски и анадолски и мисирски и цар вселенски…“. Во ракописот на Христе Хаџи Константинович од Прилеп има запис во кој се вели: „Сија…

1919_Статутот на Македонската Федеративна Организација
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1919_Статутот на Македонската Федеративна Организација

Статутот на Македонската федеративна Организација со цел „за легална борба за Македонија како независна држава во рамките на земјописните и стопанските граници“ со слоганот „Македонија на Македонците!“. The Statute of the Macedonian Federative Organization with purpose “to fight legally for Macedonia as an independent state, within its geographical and economic frontiers” with the slogan “Macedonia to the Macedonians!”. Повик од…

1905_Списание 'Вардар', статистичка табела, Одеса
Posted in А1.1 Слика и посока

1905_Списание ‘Вардар’, статистичка табела, Одеса

Народносна (етно-демографска) статистика објавена од Крсте Петков Мисирков во списанието „Вардар“.

1941-1945_МПО, писмо до Франклин Рузвелт
Posted in А1.1 Слика и посока

1941-1945_МПО, писмо до Франклин Рузвелт

Писмо од Македонците во Македонската Патриотска Организација (МПО) во кое од американскиот Претседател се бара врз основа на начелото Македонија на Македонците да го поддржи создавањето на независна македонска држава како најдобро решение за целиот Балкан.  

1945.05.21_Решенија за македонската азбука
Posted in А1.1 Слика и посока

1945.05.21_Решенија за македонската азбука

Влада на Демократска Федеративна Македонија, решение за македонската азбука. Од истиот ден пренесено решение од окружниот просветен оддел при НОО Битола за користењето на македонската азбука во основните училишта.

1944.08.02_АСНОМ - Манифест
Posted in А1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ – Манифест

Прогласот со кој Антифашистичкото Собрание на Народното Ослободување на Македонија – АСНОМ ги истакнува темелите на македонската државност.