Оддел: А08 Светска документација

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од разна светска документација.

1953_ЦИА Извештај (протерување Македонци)
Posted in А8.1 Слика и посока

1953_ЦИА Извештај (протерување Македонци)

Грција побарала помош од САД за пренесување на 50 000 Македонци од северна Грција во Југославија. Грција за ова избегнува непосреден разговор со Тито затоа што тој тоа ќе го искористи како доказ за барање малцински права поради постоење на Македонци во Грција. Овој чин на пренесување Македонци од Грција во Југославија, на Грција значително ќе ѝ помогнел да го…

1910.03.24 – 1910.10.15_Report of the Employers' Liability Comission, Illioniis
Posted in А8.1 Слика и посока

1910.03.24 – 1910.10.15_Report of the Employers’ Liability Comission, Illioniis

Во државните бројчаности за состојбата со работниците во државата Илионис во преградата националност покрај другите внесувани се и Македонците како посебна националност (nationality). Посочил: Пољакот од Македонија

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy
Posted in А8.2 Само слика

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy

Отпусница на Македонец од американската војска учесник во Прва Светска војна. Иако за време на Прва Светска војна Македонците можеле лесно да ја избегнат воената обврска. Доволно било да не се кажуваат за Македонци туку да се кажат за Бугари. Затоа што според Претседателска одлука на Вудро Вилсон, од воената служба биле исклучени сите со народносна определба од земјите на…

1944–1945 « 1991–1994_Rossos - Foreign Office, Captain P.H. Evans
Posted in А8.2 Само слика

1944–1945 « 1991–1994_Rossos – Foreign Office, Captain P.H. Evans

„… Според доверлив извештај доставен до Британското Министерство за Надворешни Работи при крајот на Втора Светска Војна од Капетан П.Х. Еванс, британски разузнавачки старешина, подрачјето на Лерин било ‘претежно СЛАВЈАНСКА област, а не ГРЧКА,’ каде што Грчкиот јазик биле сметан ‘скоро како странски јазик’ и на Грците ‘не им се верувало како на странци’. Еванс нагласил дека ‘жителите на подрачјето,…

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri - 'Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L'Empire Grec', Amsterdam
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А8.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L’Empire Grec’, Amsterdam

На сите земјописни карти Македонија и Грција (Хелас) се дадени одвоено. Така и на оваа. Но целото Царство на Александар после освојувањата е обележено како грчко! Каде е забуната!? Со оглед на тоа што Александар зел делови од космополитската хеленска култура распространета по целиот брег на Средозмено и Црно Море и ги употребил за потребите на владеењето со Империјата, поради…

-0630-_Хомер - ’Илијада‘, (јазична споредба)
Posted in А8.3 Само посока

-0630-_Хомер – ’Илијада‘, (јазична споредба)

Јазична споредба меѓу современи македонски зборови и зборови употребени во Хомеровата Илијада. Посочил: Влад Твитеровски

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А8.3 Само посока

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Во табелата на населението според германскиот учен Schanderl во вилаетите на Јанина, Битола, Косово и Скутари покрај Срби, Грци, Власи, Турци и други живееле и како што ги навел ‘Македонски Словени’ кои по бројност биле втори после Албанците. Кога разни историски и етнолошки писатели наместо Македонци го користат изразот ‘Македонски Словени’, тогаш значи воочиле народност која се разликува и не…

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia
Posted in А8.2 Само слика

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia

Христо Котев, од Македонска Националност, роден во Битола и кој престојува пет години во Австралија, кој сега престојува на 47ма Аргиле улица, Сиднеј, побарува натурализација под Националниот Комонвелт Акт, 1920-1925. Посочил: Саша Узунов

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case - ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„…  Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) (SOE е претходница на британските SAS командоси н.з.) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР: Превладувачки е СЛОВЕНСКО подрачје не Грчко. Домашниот јазик и често пати исто…

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни услови кои довеле до културна револуција и јазичен развој од пред околу 10,000-1,000 години. Посочила: Меглена

2008.12.25_iGENEA, Switzerland
Posted in А8.1 Слика и посока

2008.12.25_iGENEA, Switzerland

„… Древномакедонскиот генетски профил постои и е откриен со споредби на археолошките фондови и личности со македонски корени. Овие проучувања нам ни овозможуваат да ги определиме македонските корени во личноста. Ние имаме 30% од Македонците во Македонија, 20% во северна Грција и малцинствата во Бугарија и Албанија. …“ Извор: iGENEA

1972_CIA извештај за Бугарија
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1972_CIA извештај за Бугарија

„… Структура и карактеристики на општеството 1. Народносен состав и јазици Бугарското население се претежно етнички Бугари, со Турци, Ѓупци и Македонци, последноименуваните се собрани во југозападните агли на земјата, единствени позначајни малцинства (Слика 16). Во целина, малцинските групи надворешно се тивки и подредувачки на режимот. Долготрајните предрасуди сѐ уште постојат, посебно против турското малцинство и создава поделбувачки примеси во…

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register
Posted in А8.1 Слика и посока

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register

Словенски имиња во беломорскиот дел од Македонија. Religious and demographic development in the south-western Rhodope mountains in the second half of the fifteenth century: A case study of the tahrir register of 1478″ by Agata Anna Chmiel (Master’s Thesis), İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, 2012 (pp. 173-175). Извор: Mihalis Ntinopoulos

1863_Hansard's Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London
Posted in А8.1 Слика и посока

1863_Hansard’s Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

„… Ја имате Бугарија населена со раса која што претставува етнолошка аномалија. Иако зборуваат на искривен словенски јазик, тие се всушност татарско племе. Работната популација се христијани од грчка вера, но не го прифаќаат грчкиот Патријарх во Цариград. Што се однесува до Македонија, британските парламентарци велат дека народот е словенски: ‘во Македонија, народниот супстрат е словенски со исклучок на неколку…

1904_Great Britain 27th Parliament - ’Parliamentary Debates‘, London
Posted in А8.1 Слика и посока

1904_Great Britain 27th Parliament – ’Parliamentary Debates‘, London

„… Забрани против Македонците и Бугарите да се движат во другите Делови од Европска Турција. Г-дин Мун (св. Панкрас, Н.): Да се праша Државниот Потсекратар дали забраната против Македонските или Бугарските жители на трите вилаети за движење во другите делови од Европска Турција се сега отстранети или разлабавени, така што да им се дозволи на таквите лица да влегуваат во…