Оддел: А9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СТРАНСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1938.10.14_Las Vegas Optic, Las Vegas, New Mexico
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, Las Vegas, New Mexico

„… ВМРО – Организација составена од Македонци екстремисти коишто се залагаат за една автономна Македонија што ќе ги обедини сите 2.000.000 Македонци што сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција…“

1917.03_Македонски Револуционерен Комитет, Петроград
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1917.03_Македонски Револуционерен Комитет, Петроград

Македонскиот револуционерен комитет, претставува македонска национална асоцијација основана во март 1917 г., од македонски иселеници во Петроград, Русија. Создадена е на поттик на докажаните македонски родољуби Димитрија Чуповски, Гаврил Константиновиќ, Антон Пешкоски – Доне (од село Тресонче, Гостиварско, 1890–1942), Глигор Угриновски (родум од Кичевско) и др. Федералистичката концепција на Комитетот се залага за урнување на монархиите на Балканот и за…

1916.05.12_The Grenfell Record & Lachlan District Advertiser (NSW, Australia)
Posted in А9.1 Слика и посока

1916.05.12_The Grenfell Record & Lachlan District Advertiser (NSW, Australia)

М. Генадиус, грчки министер во Австралија на некое предавање кое го држел господинот Пембер Ривс се обратил зборувајќи дека Бугарите учат во школите дека Александар Велики бил Бугарин. Според таа историја, Македонија била татковината на Бугарите. Аристотел бил Бугарин исто така, бидејќи бил роден во Бугарија. Навистина неговите пишувања биле на грчки, но тој пишувал на грчки со цел да…

1903.08.15_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.15_The New York Times

Македонското востание зафатило околу една шестина од трите македонски вилаети.

1905.06.16_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1905.06.16_The New York Times

1903.09.19_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.09.19_The New York Times

1925.06.16_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1925.06.16_The New York Times

1896.07.24_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.07.24_The New York Times

„…  Turks Kill 500 Macedonian Rebels. Vienna, July 23.—Advices received here from Salonlca say’ that the Turkish troops have had a battle with the Macedonian in- surgents at Demir Hissar, in which the insurgents lost ɔuo men. The Turks pur- sued the insurgents, who took refuge in the mountains of Perrin. The New York Times Published: July 24, 1896 Copyright…

1902.10.27_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1902.10.27_The New York Times

  „… ДАЛИ МАКЕДОНСКИОТ ВОДАЧ Е МРТОВ? … М. Цончевата чета од Македонски востаници. …“ Се работи за врховистичка чета предводена од Цончев кои имале големи загуби во битка кај Неврокоп. Самиот Цончев бил ранет, сепак успеал да избега со остатоците од неговата чета. Во статијата не пишува со кого се водела битката, со Турците или се работи за меѓусебна…

1902.10.10_The New York Times
Posted in А9.1 Слика и посока

1902.10.10_The New York Times

„… THE MACEDONIAN RISING. LONDON, Oct. 10.-—Conflicting’ reports have been received in London* as to the situation in Macedonia. Reliable corre- spondents who have visited Salonika give varying accounts, some to the effect that the rebellion is not important, while others, the correspondent in Athens of The Stand- ard, for example, say that the situation is very grave and that…

1904.12_Новое Время (за Даме Груев)
Posted in А9.1 Слика и посока

1904.12_Новое Время (за Даме Груев)

„… Груев е родум Македонец и постојано живее во Македонија, дојден е овде пред еден месец да ја лекува раната, што ја добил при едно случајно судрување со турските војски, сега е речиси оздравен и се чини дека набргу пак ќе се враќа во Македонија. Тој има големо влијание не само во Македонија, туку на него сметаат и бугарската и…

1903.08.26_The Pulaski Democrat
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.26_The Pulaski Democrat

„…Tsilka the former captive with Mrs. Stone says Macedonians prefer death to a continuance of existing conditions…“

1903.08.15_Daily News, W. E. Gladstone
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.15_Daily News, W. E. Gladstone

1904.05.29_The Saint Paul Globe, p5
Posted in А9.1 Слика и посока

1904.05.29_The Saint Paul Globe, p5

1908.09.07_New-York Daily Tribune
Posted in А9.1 Слика и посока

1908.09.07_New-York Daily Tribune

По Младотурската револуција, 1908 година: прогласување на новиот Турски устав и чествување во Карнегиевата сала. Покрај претставници на младотурците и Ерменската револуционерна федерација, присутни биле турски поданици од повеќе народи: Турци, Ерменци, Македонци, Сиријци, Бугари, Албанци и малку Грци. Прочитано било и писмо од американскиот претседател Теодор Рузвелт во коешто тој изразил поддршка за каузата на слободата.