Оддел: _Избор

Избор на податоци кои најјасно ја потврдуваат македонската самобитност.

1945.04.01_The Westralian Judeon, p7, Perth
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1945.04.01_The Westralian Judeon, p7, Perth

Австралискиот еврејски весник The Westralian Judean, прави споредба за различните национални особености во која меѓу другите примери наведува: „… Постои македонска нација; но Македонците секогаш биле негирани да имаат сопствена земја …“ Australian Jewish newspaper, The Westralian Judean, reports that a Macedonian nationality exists even though Macedonians have long been denied a state of their own! The Westralian Judean Page…

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler - 'Harvard Slavic Studies', v5
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и зависеа од српската дарежливост сѐ до крајот на 14 век, кога Србите исто како и Македонците и Бугарите започнаа да се…

1908.01.01_Charles Morris - 'Historical Tales', Philadelphia & London
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока

1908.01.01_Charles Morris – ‘Historical Tales’, Philadelphia & London

„… Македонија лежи северно од Грција. Нејзиниот народ не биле Грци, ниту слични на Грците во нивните обичаи. … Тесалија е најсеверната држава од Грција …“

1969_Грчки учебник по Земјопис
Posted in _Избор А6.2 Само слика

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, согледувајќи ја слабоста на новостворената независна држава, во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со реалноста за македонската државност.

1927.12_Илинденска организација - списание 'Илустрација Илинден', Софија
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока А2.1 Слика и посока

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија

“… Многупочитувани господа, Македонскиот старословенски народ уште пред 2.500 години е доведен во Македонија од цар Каран, кој како цар Филип и цар Александар бил чист словен. Не повеќе од 500 години поминаа откако Македонија и македонскиот стар словенски народ се потиснати и се наоѓаат под тешкиот турски јарем. Ние, клетите Македонци, офкаме и плачеме, но никој не сака да…

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4

Македонска Политичка Организација – секаде само Македонци, Македонија, „Македонија на Македонците!“.

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд - Охајо, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика БIII ВИДЕОЗБИРКА

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд – Охајо, САД.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=rABjyAJjfOc
1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон - Охајо, САД
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон – Охајо, САД

Шеста годишна конвенција на Македонската Политичка Организација. Со секогаш присутниот слоган „Македонија на Македонците!“

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит - Мичиген, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит – Мичиген, САД.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=bbQfNWfpj_0
1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides - 'The northern ethnological boundaries of Hellenism', p37, Thessaloniki
Posted in _Избор А6.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време на владеењето на Самоил и после тоа името Склавинии сосема исчезна. Македонските словени се назначени од Византијците со општото име…

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1878_Востанички документ од Кресненското востание – Никола Малешевски

  Устројство на Македонското востание, село Влахи 1878 година 1. Востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. 2. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат Македонци и ја сакаат слободата на својата татковина. 3. Во востанието можат да учествуваат и сите македонски жители, без разлика на вера и народност,…

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока А30 Трудови

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…

1924_Крсте Петков Мисирков - Македонецот
Posted in _Избор А14 Родољубни изјави А3.2 Само слика

1924_Крсте Петков Мисирков – Македонецот

„… Мислата ми е за денационализацијата на Македонците во “Јужна Србија”, за нивното посрбување. Тоа прашање е од значење и за нас, македонците, и за србите, и за вас, Бугарите и за европската дипломатија и општествено мнение. …“

1862.09.10_Дедо Димо од Ениџе Вардар
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1862.09.10_Дедо Димо од Ениџе Вардар

„… Нашиот дедо Димо вели дека ние ја прифативме верата на нашите просветители Кирила и Методија, кои тука го напишале божјото писмо на нашиот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК.“ Ќе ти пишувам почесто, ама не знам бугарски …“ Посочил: Кукузел и denesen.mk