Оддел: _Избор

Избор на податоци кои најјасно ја потврдуваат македонската самобитност.

1897.02.06_The New York Times - Mr. Gladstone and the Balkan Confederation
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1897.02.06_The New York Times – Mr. Gladstone and the Balkan Confederation

„… Mu. Gladstone and the Balkan Confédéral TTON-—Tho Byron Society;, which is actively engaged in disseminating appeals  in Greece and Bulgaria to help the cause of the .Macedonians, has communicated io its agents a letter from Mr. Gladstone for distribution in the vernacular in! South-Eastern Europe. The society aims at inducing the Greek, Servian, and. Bulgarian Governments to come to…

1926_La Fédération Balcanique - Maximilian Brandeisz
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Maximilian Brandeisz

„… Зашто сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на начелата на правдата и слободата, туку е иронизирање на начелата на вистинската хуманост. Владеачката реакција ги презема најисконските права на малцинствата (невидените страдања на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се доказ за тоа) и крваво ги задушува сите нивни барања …“ Или изворно на француски јазик: “… Car la solution…

1912.11.01_The Washington Times, p01
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1912.11.01_The Washington Times, p01

Западните политичари за време на Балканските војни си правеле планови, како што за Грција и Бугарија поставиле свои владетели, истото да го направат и во Македонија. Кога ќе биде истерана турската власт, како монархистички владетел да го постават извесен дански принц Харолд. За нас е значајно што Македонија ја третирале како посебна земја која ќе има свој посебен владетел. Посебноста…

1904_The New York Evening Post, about IMRO
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1904_The New York Evening Post, about IMRO

Весникот известува дека Внатрешната Македонска Револуционерна Организација во Македонија за време на Османлиското Царство воспоставила напоредни извршни и управни установи. Вистинска држава во држава. „… THE NEW YORK, EVENING POST ON THE INTERNAL MACEDONIAN REVOLUTIONARY ORGANIZATION 1904 They believe outside the Balkan Peninsula that the Organization is some kind of a secret society of semipolitical bandits, a union of revolutionaries….

1903.03.30_The New York Times - Macedonian rising near
Posted in _Избор А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1903.03.30_The New York Times – Macedonian rising near

На 30 цутар 1903, весникот Њу Јорк Тајмс правилно предвидел дека македонското востание е блиску. Исто така точно посочува на битолскиот вилает каде има најсилни дејствувања, припреми за востанието, чести атентати. Иако населението го нарекува бугарско, понатаму не може да го избегне сознанието дека на населението не влијае софиската политика, а народот ја отфрлил надежта за ослободување од Русија. Дури…