Оддел: А05 Бугарски извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни бугарски извори.

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р - 'Народностьта на старитѣ Македонци', София
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р – ‘Народностьта на старитѣ Македонци’, София

„… Како што денешите Грци се потомци на древните Грци, така и денешите Македонци се потомци на древните Македонци. Зошто да правиме тука разлика? …“ Посочил: Poljakot od Makedonija

1871.10.01_Списание Читалиште - Скаска, Цариград
Posted in А5.1 Слика и посока

1871.10.01_Списание Читалиште – Скаска, Цариград

Цар Душан Силни, цар на Македонците и Србите… Македонците преминувале на унгарска или византиска страна против Бугарите кога Бугарите ќе влезеле во војна со нив. Повеќе други податоци кои Стефан Душан првенствено го прикажуваат како македонски цар.

1895_Атанас Шопов - 'Од новата историја на Бугарите во Турција', Пловдив, с77-78
Posted in А5.3 Само посока

1895_Атанас Шопов – ‘Од новата историја на Бугарите во Турција’, Пловдив, с77-78

Атанас Шопов за Коста Групче – „… Тој проповеда дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку целосно одделна славјанска народност … Групчев со лажно име се труди да ги протне своите лицемерни начела… Тој го прегрнал и го проповеда мнението дека Славјаните во Македонија се дотолку Бугари и Срби, колку што се и Руси, Чеси и Полјаци. Дека…

Павел Делирадев
Posted in А24.3 Комити А5.3 Само посока

1946_Павел Делирадев – ‘Jане Сандански’, с13, Македонски научен институт, библиотека “Бележити Македонци”, Софиja

„… Добро ориентиран по задачите, средствата и организациската структура на ВМРО, тоj уште подобро се подотвува за неjзин апостол, и во текот на април 1901 година заминува со своjа чета со цел да агитира со боевите лозинги на организациjата и да ги збива неjзините редови во борба против турскиот апсолутузам и противдеjствиjа против завоjувачките посегања на големо-бугарскиот шовинизам за слободна,…

Неколку толкувања за поимот „Бугар“
Posted in А19.3 Само посока А5.3 Само посока

Неколку толкувања за поимот „Бугар“

• 1938_Ст. Чилингиров – ‘Какво е дал Б`лгаринот на другите народи’, Софија • „… Изразот – бугарска работа, полн со презирност и прекор не слегува од усните на никого од нас уште и ден денес… …што и да се случи, каде и да стане нешто што е лошо, нешто што е незгодно, непримерно, ќе го наречеме – бугарска работа. Ќе…

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић - 'Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!', Београд
Posted in А5.1 Слика и посока

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић – ‘Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!’, Београд

Во првата половина на 20 век во услови на болни и социјално заостанати монархии, правилниот став на работничките организации за многу национални, социјални и родови прашања ги привлекло напредните сили во Југославија и на Балканот.

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија
Posted in А5.2 Само слика

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)
Posted in А5.1 Слика и посока

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)

Меѓу двете светски војни низ разни гласила Македонците и нивните здруженија во Бугарија, во ограничени услови ја изразувале сопствената македонска свест како и на македонските борци на кои им се восхитувале. Бугарската држава поради притисоците од страна на кралство Југославија не била во можност за Македонците слободно и отворено да наметнува дека се Бугари и делумно го дозволувала нивното македонско…

1929.01.13_Весник 'Свобода или смрт', бр15, с2 (за Мара Бунева)
Posted in А5.1 Слика и посока

1929.01.13_Весник ‘Свобода или смрт’, бр15, с2 (за Мара Бунева)

Великата Македонка Печат на Задругата на Македонски Девојки „Мара Бунева“ од Пловдив. Бугарската држава за да ја разбие собраноста на едно место ги раселувала Македонците низ цела Бугарија. Затоа да не чуди што има разни македонски здруженија во средишна како најдалечните источни и северни делови од Бугарија.

1915_Д.Т. Ласковъ - 'Живот и дейность на Св. Климентъ Охридски', с6, София.
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Д.Т. Ласковъ – ‘Живот и дейность на Св. Климентъ Охридски’, с6, София.

„… А тоа ќе каже, дека св. Климент не бил од западните словени, а произлегувал од истата земја од каде биле родум и светите Браќа. Значи и св. Климент охридски бил родум од многустрадална Македонија. …“

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград

Не можејќи да ја сузбие свеста кај Македонците за славното древно минато, издавачот Петко Рачев Славејков го сменил пристапот и древномакедонството го претставувал како “бугарско наследство”. Петко Р. Славејков бил бугарски учен, чијашто издавачка мисија, меѓу другото било да се отфрли секакво пројавување на македонска национална свест и да делува против таканаречениот “македонизам”.

1880 « 1890_Цани Гинчев - 'Ганчо Косерака'
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1880 « 1890_Цани Гинчев – ‘Ганчо Косерака’

„… Море, ние не сме Арнаути… Ние сме Македонци, сѐ од оние што биле со Александар Македон, од кого што писнал целиот свет, од негована јунаштина. …“ Македонија, 1880-тите… Извадок од повеста „Ганчо Косерака“ на бугарскиот писател Цани Гинчев.

1915_Александар Цанков - 'Годишник на Софискиот Универзитет'
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Александар Цанков – ‘Годишник на Софискиот Универзитет’

„… од народностите кои го составуваат Балканскиот полуостров ‘Турци, грци, бугари, власи, срби, албанци, куцовласи и македонци …“ проф. Александар Цолов Цанков

1963_Државна Агенција 'Архиви' - Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)
Posted in А5.1 Слика и посока

1963_Државна Агенција ‘Архиви’ – Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)

Бугарската државна агенција изнесува сведоштва за македонската народно ослободителна борба против бугарската фашистичка окупација.

1976_Народносниот состав на Бугарија
Posted in _Избор А5.3 Само посока

1976_Народносниот состав на Бугарија

Македонци – 3,201,720. Во 1976 во изложувањето на народносните состојки на бугарската нација само прабугарските остатоци (Гагаузите) се наведени како Бугари. Сите други се сметани како Македонци или Тракијци. „… во Бугарија живеат Македонци – 3,201,720 Тракијци – 2,000,000 Турци – 1,120,000 Румунци – 650,000 Цигани – 480,000 Ерменци – 450,000 Бугари – 334,000 Евреи – 100,000 Разни др. –…