Оддел: А05 Бугарски извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни бугарски извори.

2021.07.10_БНТВ - бугарска историчарка за окупацијата на Македонија
Posted in А5.1 Слика и посока

2021.07.10_БНТВ – бугарска историчарка за окупацијата на Македонија

Здраворазумската историја не може да спори дека настрана од бугарската пропаганда, целокупната правна документација, зборува за бугарска ОКУПАЦИЈА, а не за ослободување на Македонија од страна на бугарската војска, во текот на Втора Светска војна. Посочил: think.mk

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

Оние кои писателот ги нарекува Бугари признава дека тие себе си се нарекувале Македонци. „… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и северозападниот крај на областа, кои ја…

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет - Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец
Posted in А5.1 Слика и посока

2021.11.04_Бугарски Хелсиншки Комитет – Во Бугарија е опасно да се изјасниш дека си Македонец

Претседателот на бугарскиот Хелсиншки комитет, Красимир К’нев, вели во неговата земја е опасно човек да се изјасни дека е етнички Македонец. „Бугарија упорно одбива да ги спроведе одлуките на Судот во Стразбур и тоа е сериозен проблем. Бугарските судови не ги регистрираат македонските здруженија бидејќи не го признаваат македонскиот идентитет. Најсериозниот проблем за Македонците во Бугарија е нивното признавање“. Хелсиншкиот…

1944.04.01_Бугарска Служба на Државна Сигурност - (македонски дејства за независност), Серес
Posted in А5.1 Слика и посока

1944.04.01_Бугарска Служба на Државна Сигурност – (македонски дејства за независност), Серес

Во доверливо писмо од полицискиот команданат Ал. Ст. Ленчев до обласниот директор во градот Ксанти се предупредува за разни дејства со кои Македонците воделе борба за автономија/независност на Македонија. При тоа се напоменува дека Грците од таа област за да предизвикаат раздор меѓу Бугарите и Македонците кај Македонците поттикнувале стремеж за независност.   Посочил: Види Види

1100~_Скилица и Зонара - објаснувања за цар Самоил
Posted in А5.1 Слика и посока

1100~_Скилица и Зонара – објаснувања за цар Самоил

Зошто бугарската историска наука пропушта да ги “прочита” пропратните објаснувања таму каде што цар Самоил се наведува како бугарски цар. На крајот од летописот од Скилица, летописецот кога зборува за Бугари мисли на 7 народи кои тогаш живееле во Бугарија: Срв, Бугари, Илири, Мизи, Славјани, Скити и Хуни. Иако бугарската историја сите нив ги наведува како Бугари по народносна припадност,…

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘, Д. Т. Левов
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘, Д. Т. Левов

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа е зашто не го знаеле добро татковото наречје. Последично, прашањето се сведува кон стремежот да се воведе книжевен сепаратизам, којшто…

1903_Григор Начович
Posted in А5.3 Само посока А15 Странски изјави

1903_Григор Начович

Бугарскиот политичар, министер и дипломат Григор Начович за меѓусебниот одбивен однос на бугарската влада со Македонците кои не сакале припојување туку автономија.   • 1903 Татарчев кон Григор Начович « 2013_Матица Македонска – Скопје – ‘ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи’• „… Организацијата е незадоволна и се повлекува, бидејќи нема доверба. Сета вина за положбата во Македонија пристига од Бугарија. Бугарите…

0597 « 1965_БАН - ’Гръцки извори за българската история‘, София
Posted in А5.1 Слика и посока

0597 « 1965_БАН – ’Гръцки извори за българската история‘, София

Уште еден доказ дека Македонците не исчезнале во текот на Римското владеење. За време на аварско-славјанската опсада Македонците го бранат својот главен град. „… 9. Авари и Славјани неочекувано го опседнуваат Солун … собрани тогаш заедно во Солун не само сите Македонци, но и Тесалијци и Ахејци. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1904_Списание 'Македонија' (војвода Глигор Соколов)
Posted in А5.1 Слика и посока

1904_Списание ‘Македонија’ (војвода Глигор Соколов)

Познатиот просрпски војвода Глигор Соколовиќ, величан од српската негаторска пропаганда, долго време бил член на врховистичката бугарска организација, која се залагала за припојување на Македонија кон Бугарија. Организација која на Глигор дури и му објавувала написи фалејќи го – како добар и храбар Бугар, кој се жртвува за засегањата на бугарскиот народ. На сликата од бугарското националистичко списание “Македонија” од…

1941.05.25_Цар Борис, Солун
Posted in А20.2 Само слика А5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1943.05.18_Значки 'Независна Македонија' - бугарска окупациска забрана
Posted in _Избор А19.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1943.05.18_Значки ‘Независна Македонија’ – бугарска окупациска забрана

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната. „До г.г. кметови и раководители на полициски станици. Многумина од членовите на Организацијата ’Илинден‘ носат значки со две лица, на едната страна е напишано ’Илинден‘, а на другата ’Независна Македонија – за неа ние се бориме, за неа ние умираме‘. Тие значки се стари,…

1903.02.01_Весник Право, год. II, бр. 40, с3
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1903.02.01_Весник Право, год. II, бр. 40, с3

Не секогаш цензурата успева сѐ да отстрани. Така повремени пропуштени делови зборуваат за вистинските мотиви на македонските организации. Така во бугарскиот весник “Право” некој поединец Несторов ги изнел правите цели и мотиви за делувањето на ВМРО. Цели за кои бугарската власт не сакала да се изнесуваат во јавноста. Цитат: “Внатрешната Македонска Револуционерна Организација се разликува од македонските организации во Бугарија…

1901.07.01_весник 'Женски Глас', бр.20, Софија
Posted in А5.1 Слика и посока

1901.07.01_весник ‘Женски Глас’, бр.20, Софија

„… Таа го прочита повикот од бугарските и македонските женски друштва и напишаниот збор на г-ѓа Сакзова. Во тој збор, се даваше кратко но јасно оцртување на Македонија и нејзиното население, се искажуваше желбата на вистинските воини за македонското дело – Македонија на Македонците. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација
Posted in А5.1 Слика и посока

1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација

„… Ме прими лесно, многу лесно, затоа што во тоа време бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и закрепнат меѓу Македонците чувство на заедништво со Бугарите и со радост го пресретнуваа секое Македонче способно да стане агитатор на бугарската национална идеја во Македонија. …“ Димитар Благоев за приемот во бугарското национално училиште на Петко Славејков во Цариград. Посочил: Пољакот од…

Вероучение - Поука 03
Posted in А5.3 Само посока

1878.06.23_Весник ‘Македонија’-

„… Ферманот кога излезе од милостивите раце на Н. В. С. А. претставуваше голема утеха за Бугарите кога се видоа сместени во нивните епархии; но таа висока милост не беше дадена само исклучиво за Бугарите, туку истото се вети и за Македонците преку 10-тиот член, според кој, ако си ја покажат сите или 2.3 желбата, ќе успеат да се присоединат…