Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Posted in А8.1 Слика и посока

1917_The National Association of Corporation, 5th convention, Buffalo – New York

Македонците меѓу другите националности, при тоа одвоено од Бугарите. „… Националностите кои општо ги посетуваат следните училишта се: Ерменци, Македонци, Бугари, Унгарци, и Германци, машки и женски. …“   Посочил: Вождот

Posted in А8.1 Слика и посока А15 Странски изјави А33 Правни дејства

2010.12.31_EC, European University Institute

Во извештај од Европскиот Универзитетски Институт доставен до Европската Комисија меѓу другите потиснувани малцинства во Грција се спомнува и македонското малцинство.   „… Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece Apart from the above officially recognised minority, there is a Slav-speaking population of northwestern Greece, widely known along Greece as Slav-Macedonians. These latter had mobilised politically in the 1990s, raising…

1907_Доселенички документи - Aleksoff, САД-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1907_Доселенички документи – Aleksoff, САД

Во американските доселенички документи може да се најдат поединци кои како место на потекло рекле Македонија. Како примерот погоре. Од проверка на презимето Алексов за 1907 година излегува дека некои од нив (2) како место на потекло рекле Бугарија и Турција, но има примери (2) кои навеле Македонија, иако тогаш Македонија (со исклучок на пиринскиот дел) била во склоп на…

2000+_Webster's II New College Dictionary-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1999_Webster’s II New College Dictionary

Александар III Велики 356-23 п.н.е. Македонски крал (336-23) & освојувач на Грција, Персија, & Египет.   Посочил: Македон Хегемон Извор: google books

1901.03.12_Россиискои Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.
Posted in А8.1 Слика и посока

1901.03.12_Российской Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.

„… Во секој случај, Русија не може да заборави дека Солун – татковина на слов. првоучители Кирил и Методиј, дека Охрид и најблиските нему места биле осветени со делата на Климент Словенски, Наум и други ученици на првоучителите, дека во Македонија христијанско-словенското просветлување го нашло своето засолниште по неговата катастрофа во западните страни на словенскиот свет, предизвикани од насилството на…

1930_Руска Академија на Науки - 'Житието на Климент Охридски'-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1930_Руска Академија на Науки – ‘Житието на Климент Охридски’

Во ова житие во склоп на ‘Материјалите за старата славјанска писменост’ се тврди дека Св. Климент Охридски за епископ бил поставен од страна на Римскиот Патријарх. Ромејските летописци подоцна овој податок го измениле, најверојатно поради тогашните големи расправии меѓу источните патријаршии со Римската Патријаршија, кои ќе завршат со Големиот Раскол. Наспроти тоа во бугарската историографија се тврди дека Св. Климент…

Posted in А8.1 Слика и посока

1903.04.07_Султанска наредба – забрана на името Македонија

Името Македонија, Македонци е во непрекинатост забранувано и присвојувано име. Забранувано како народносен поим, присвојувано како титула и бренд за посед. Со завршетокот на македонското превладување сите подоцнежни империи поради историски геостратешки засегања имале и во денешницата имаат повеќе или помалку негативен однос кон обновата и растот на значењето на македонското име. Посебно е негативен односот против Македонија како народносен…

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center - Hermann Neubacher, PIR no.51
Posted in _Избор А19.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center – Hermann Neubacher, PIR no.51

Ова е записникот од Нирнбершкиот процес против високо-рангираниот нацистички дипломат Херман Нојбахер ја открива силната врска на крвникот Ванчо Михајлов со германскиот нацистички врв. Така според исказот во записникот Нојбахер, Ванчо Михајлов го нарекува љубимец на неговиот подреден Калтенбрунер (Ernst Kaltenbrunner, австриски СС старешина, главен извршителен организатор на холокаустот) со кого имале чести средби. Во 1943 година Калтенбрунер на Ванчо…

1946.12.20_Department of External Affairs - 'Political intelligence report', no.5, Commonwealth of Australia
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1946.12.20_Department of External Affairs – ‘Political intelligence report’, no.5, Commonwealth of Australia

Во овој австралиски разузнавачки документ се вели дека борбата во егејска Македонија 1946-1949 година била борба на македонскиот народ за своја држава. Во „Доверливиот документ“ под број 3 се вели дека постоеле 6 000 наоружани герилци кои биле помагани од над 35 000 жители од селата. Потоа на страна бр. 2, точка 5, пишува дека герилците кои се запишани во…

1910.07_Американски завод за доселеници - ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7
Posted in А8.1 Слика и посока

1910.07_Американски завод за доселеници – ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7

Од упатствата за попишувачите на американските пописи во 1911, 1920 и 1930 година може да се заклучи дека веќе во 1899 година во САД, македонскиот јазик бил ставен во графата главни странски јазици кои попишувачите можеле да ги впишат во пописните обрасци. Во „Списанието за политичка економија“ том 11, број 7, од златец 1910 година, каде се претставени истрагите кои…

1899.12.09_Филип Трпче, патна исправа, САД
Posted in А8.1 Слика и посока

1899.12.09_Филип Трпче, патна исправа, САД

Меѓу патниците од бродот “Палатиа” кои од Хамбург тргнале кон пристаништето Елис Ајланд во Њу Јорк, на 9 снежник 1899 година, бил и 33 годишниот Филип Трпче. Тој се претставил дека е од Македонија, со националност македонска. Посочиле: Драги Стојкоски, Весник „Илинден“

1967-1969_Webster Dictionary language classification
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А8.1 Слика и посока

1967-1969_Webster Dictionary language classification

Во едно од своите изданија и само во тоа издание познатата британска Вебстер (Webster) енциклопедија и речник излезе со разврстување на јазиците кое се совпаѓа со македонското национално гледиште негувано уште од национално-просветителскиот период – македонскиот јазик како најстар и изворен јазик на сите славјански јазици. Според табелата даден е следниот распоред: Како една од главните групи на ИНДО-ЕВРОПСКИ јазици…

1978 « 2019.02.15_Македонија во шведски историски атлас (видео)
Posted in А8.1 Слика и посока

1978 « 2019.02.15_Македонија во шведски историски атлас (видео)

1953.04.16_CIA - 'Background, whereabouts and activities of Ivan Mihailov'
Posted in А8.1 Слика и посока

1953.04.16_CIA – ‘Background, whereabouts and activities of Ivan Mihailov’

Документ на ЦИА кој потврдува за соработката на Ванчо Михајлов со Гестапо и разни други нацистички и фашистички сили. „… 4. Од 1928 година ВМРО никогаш нема одржано званичен конгрес каде Михајлов би требало да даде отчет за неговите дејства. Од 1928 до 1934 Михајлов останал во Софија и ја отстранил сета опозиција на неговото водство; има гласини дека повеќе…

1863.03.16_Британско Собрание - расправа
Posted in А8.1 Слика и посока

1863.03.16_Британско Собрание – расправа

Во расправа во Британскиот Парламент се изнесува дека во Македонија претежно живее Славјанско население додека во Бугарија постои народносна аномалија – зборуваат Славјански, но се татарски народ. Посочил: Пољакот од Македонија