Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

1906_Macedonian immigrants in New York
Posted in А8.1 Слика и посока

1906_Macedonian immigrants in New York

Nationality: Macedonian; Race or people (ethnicity): Macedonian

1903- « 1994_Paul Mojzes - Yugoslavian Inferno - Ethnoreligious Warfare in the Balkans
Posted in А8.1 Слика и посока

1903- « 1994_Paul Mojzes – Yugoslavian Inferno – Ethnoreligious Warfare in the Balkans

1917.05_National Geographic Magazine - 'On the Monastir Road', Herbert Corney
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1917.05_National Geographic Magazine – ‘On the Monastir Road’, Herbert Corney

„НИ БУГАРКА, НИТИ ПАК СРБИНКА, МАКЕДОНКА СУМ И МИ Е СМАЧЕНО ОД ВОЈНИ“ Одговор на постара жена во с. Добровени Битолско 1917 г.. Извадок од статијата „ON THE MONASTIR ROAD“ објавена во NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE – Мај 1917 г. Автор:…

1926_La Fédération Balcanique - Maximilian Brandeisz
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Maximilian Brandeisz

„… Зашто сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на начелата на правдата и слободата, туку е иронизирање на начелата на вистинската хуманост. Владеачката реакција ги презема најисконските права на малцинствата (невидените страдања на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се…