Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

1926_La Fédération Balcanique - Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)

„… Србин ли си? Бугарин ли си? Грк или Албанец? На оваа серија прашања, МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ДЕНЕС КАКО И ВЧЕРА, го дава истиот одговор – ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ …“ – Je suis Macédonien Понатаму Дивијар ги опишува невозможните услови под кои е распарчен македонскиот народ и дава одговори за разрешување на неговата ропската положба. Емануел Дивијар Роден е во Лион,…

1944.09.05_Adolph Hitler - Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1944.09.05_Adolph Hitler – Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)

Еден документ за тајната изведба на нацистичкиот врв за создавање независна Македонијам кога веќе не биле обврзани со засегањата на капитулираната Бугарија.

1756_Централен државен историски архив УРСР - Киев
Posted in А8.1 Слика и посока

1756_Централен државен историски архив УРСР – Киев

Македонци 18 век во Царска Русија.  

1896_Руска Енциклопедија за свештеничката асимилаторска пропаганда
Posted in А8.1 Слика и посока

1896_Руска Енциклопедија за свештеничката асимилаторска пропаганда

Во руската енциклопедија од 1896 година јасно е посведочено дека македонските црковни епархии еден период биле самостојни и самоорганизирани. До пред Сан-Стефанскиот и Берлинскиот договор, дел од македонските цркви, сеуште биле самостојни во рамките на Османлиската империја. Но турските власти сметале дека црквите се опасност и дека може да го организираат народот на нови бунтови, па решиле да ги предадат…

1905_Француската дипломатија во Отоманската империја за Јане Сандански
Posted in А8.1 Слика и посока

1905_Француската дипломатија во Османлиската империја за Јане Сандански

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк

  Молдавскo, Македонскo и Унгарско одело во полкот.     1752_Службен документ поврзан со македонскиот полк во царска Русија   1751.12.24 « 1830_Молба од припадници на повеќе балкански православни народи до руската императорка Елизабета за преселување од Војводина во Русија     1751.12.24 « 1830_Одлуката на руската императорка Елизабета со која дозволува Бугари, Македонци, Власи и припадници на други народи…

1906_Macedonian immigrants in New York
Posted in А8.1 Слика и посока

1906_Macedonian immigrants in New York

Nationality: Macedonian; Race or people (ethnicity): Macedonian

1903- « 1994_Paul Mojzes - Yugoslavian Inferno - Ethnoreligious Warfare in the Balkans
Posted in А8.1 Слика и посока

1903- « 1994_Paul Mojzes – Yugoslavian Inferno – Ethnoreligious Warfare in the Balkans

1917.05_National Geographic Magazine - 'On the Monastir Road', Herbert Corney
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1917.05_National Geographic Magazine – ‘On the Monastir Road’, Herbert Corney

„НИ БУГАРКА, НИТИ ПАК СРБИНКА, МАКЕДОНКА СУМ И МИ Е СМАЧЕНО ОД ВОЈНИ“ Одговор на постара жена во с. Добровени Битолско 1917 г.. Извадок од статијата „ON THE MONASTIR ROAD“ објавена во NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE – Мај 1917 г. Автор: Herbert Corney. ‘Neither Bulgar nor Serb’ said one such old woman, defiantly, when we left the Monastir road at Dobraveni….

1926_La Fédération Balcanique - Maximilian Brandeisz
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Maximilian Brandeisz

„… Зашто сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на начелата на правдата и слободата, туку е иронизирање на начелата на вистинската хуманост. Владеачката реакција ги презема најисконските права на малцинствата (невидените страдања на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се доказ за тоа) и крваво ги задушува сите нивни барања …“ Или изворно на француски јазик: “… Car la solution…