Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

2008.12.25_iGENEA, Switzerland
Posted in А8.1 Слика и посока

2008.12.25_iGENEA, Switzerland

„… Древномакедонскиот генетски профил постои и е откриен со споредби на археолошките фондови и личности со македонски корени. Овие проучувања нам ни овозможуваат да ги определиме македонските корени во личноста. Ние имаме 30% од Македонците во Македонија, 20% во северна…

1972_CIA извештај за Бугарија
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1972_CIA извештај за Бугарија

„… Структура и карактеристики на општеството 1. Народносен состав и јазици Бугарското население се претежно етнички Бугари, со Турци, Ѓупци и Македонци, последноименуваните се собрани во југозападните агли на земјата, единствени позначајни малцинства (Слика 16). Во целина, малцинските групи надворешно…

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register
Posted in А8.1 Слика и посока

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register

Словенски имиња во беломорскиот дел од Македонија. Religious and demographic development in the south-western Rhodope mountains in the second half of the fifteenth century: A case study of the tahrir register of 1478″ by Agata Anna Chmiel (Master’s Thesis), İhsan…

1863_Hansard's Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London
Posted in А8.1 Слика и посока

1863_Hansard’s Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

„… Ја имате Бугарија населена со раса која што претставува етнолошка аномалија. Иако зборуваат на искривен словенски јазик, тие се всушност татарско племе. Работната популација се христијани од грчка вера, но не го прифаќаат грчкиот Патријарх во Цариград. Што се…

1904_Great Britain 27th Parliament - ’Parliamentary Debates‘, London
Posted in А8.1 Слика и посока

1904_Great Britain 27th Parliament – ’Parliamentary Debates‘, London

„… Забрани против Македонците и Бугарите да се движат во другите Делови од Европска Турција. Г-дин Мун (св. Панкрас, Н.): Да се праша Државниот Потсекратар дали забраната против Македонските или Бугарските жители на трите вилаети за движење во другите делови…

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX - No. 50 - Part 4, New York - Albany
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

Националности Албанци … Грци … Македонци Бугари … Посочил: Пољакот од Македонија

1916.10.02_The General Staff, war offfice - Daily Review of the Foreign Press, Series 2 - No. 161
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

Британски воен документ: „… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од…

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191
Posted in А8.1 Слика и посока

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

Француски дипломатски документ во кој се истакнува определбата на Јане Сандански за остварување на слоганот „Македонија на Македонците!“.   Преводот е од Х. А. Пољански „Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална држава“ том 1, Скопје,…

1926_R.Karutz, d-r - 'Die Volker Europas', Stutgart
Posted in А8.1 Слика и посока

1926_R.Karutz, d-r – ‘Die Volker Europas’, Stutgart

Иако авторот на книгата има сомнително толкување за потеклото, несомнено Македонците ги споменува како одвоен народ на Балканот, покрај Албанци, Бугари, Грци и Срби.

1897_Г. С. Блант - статистички преглед за битолскиот вилает
Posted in А8.1 Слика и посока

1897_Г. С. Блант – статистички преглед за битолскиот вилает

Според демографската статистика од британскиот вицеконзул во Битола – Г. С. Блант, Славјаните се набројно население во битолскиот вилает. Посочил: Poljakot od Makedonija

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop - 'Conditions in Macedonia'
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop – ‘Conditions in Macedonia’

A 1926 British Foreign Office report from diplomat RA Gallop who had visited the part of #Macedonia which had come under Serbian colonial rule post 1913 Gallop had spoken to some local Macedonians in Skopje who emphatically told him they…

23.02.1934_Коминтерна - Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)
Posted in А8.1 Слика и посока

23.02.1934_Коминтерна – Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

Документ од Коминтерната кој зборува за империјализмот на македонските соседи, за разграбувањето и теророт кој го вршеле во Македонија. На дното пишува и за македонски народ и македонска нација.

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris - 'Le Probleme du Slave Macèdonien', 115-117, Paris
Posted in А8.1 Слика и посока

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – ‘Le Probleme du Slave Macèdonien’, 115-117, Paris

Француски академици пишуваат за македонски книжевен јазик. „… Поимот од ‘македонски словенски’ е збунувачки само за оние што сакаат тоа да биде. Македонскиот словенски е во таква мерка реалност што во XIX век ПОСТОЕЛ Македонски литературен јазик, јазик на доста…

1985.02.20_Australian Security Intelligence Organization - Macedonian community
Posted in А26 Југославија Социјализам А8.1 Слика и посока

1985.02.20_Australian Security Intelligence Organization – Macedonian community

Документот на австралиското разузнавање зборува за писмо испратено од организацијата „Македонија само на Македонците“ кое стигнало до грчкиот конзулат во Австралија со претпоставка и до други претставништва со закани кон сите кои вршат насилство врз македонскиот народ.

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot - 'The Greek Civil War...', Fort Leavenworth - Kansas, USA
Posted in А8.1 Слика и посока

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot – ‘The Greek Civil War…’, Fort Leavenworth – Kansas, USA

Во текот на граѓанската војна меѓу грчките левичари вклучувајќи го и раководството постоела раздвоеност околу решителноста за признавањето на македонската нација. Оставени само на себе, неизбежен бил поразот на македонско-грчките демократски сили соочени со силна британско-американска дипломатска и воена помош…