Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

1996_Norman Davies - 'Europe, a History'
Posted in А8.1 Слика и посока

1996_Norman Davies – ‘Europe, a History’

„… мисија водена од двајцата Македонски браќа, Михаил и Константин, соодветно познати како свети Кирил и Методиј …“   Посочил: Македонија на Македонците

1916.01_Feldpost für die Angestellten der Firma F. Hessenland GmbH
Posted in А8.1 Слика и посока

1916.01_Feldpost für die Angestellten der Firma F. Hessenland GmbH

Извор Посочил: Makedonien.mk   Jandcr gab uns oftmals Nachricht, auch erhielten wir wieder verschiedene photographische Auf- nahmen. — Am 28. 5. schreibt Z.: Gestern erhielt ich die schon langersehnte „Feldpost”, wofür ich meinen herzlichsten Dank sage. Ich habe mich sehr…

1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter

Проглас и заштитни писма од австрискиот цар Леополд ПРВИ. Поттикнувачи на неговото издавање биле Марко Крајда, родум од Кожани и Димитри Георгија Поповиќ, родум од Солун. Во писмото меѓу другото, се изјавува: „македонскиот народ во целост го примаме во секој…

1000~_Кипријанови евангелски ракописи
Posted in А8.1 Слика и посока

1000~_Кипријанови евангелски ракописи

Според најверодостојните историчари Кипријановите евангелски ракописи на основа на кои било создадено (руското) Остромирово Евангелие потекнувале од Македонија од каде заедно со други книги биле испратено од Цар Самоил од Македонија до Големо Киевскиот принц Владимир за да помогне во…

0000 « 2000~_Smith's Bible Dictionary
Posted in А16.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

0000 « 2000~_Smith’s Bible Dictionary

Библиска одредница за Македонија за време на апостолската проповед како „голема и прославена земја на север од Грција“.

1895.05-11_The Literary Digest - 'Periodical Literature of the World', vXI
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1895.05-11_The Literary Digest – ‘Periodical Literature of the World’, vXI

„… Од друга страна Македонците не мислат дека владеењето на бугарскиот полицаец ќе биде многу подобро од Турскиот заптија, и нема да се борат заедно освен ако нивната независност не е загарантирана. …“ Посочил: Dragan Markoski

1918_Macedonia and the Macedonian Population
Posted in А* Избор А16.2 Само слика А8.1 Слика и посока

1918_Macedonia and the Macedonian Population

1918_Winifred Gordon - 'A Woman in the Balkans', p115
Posted in А8.1 Слика и посока

1916_Winifred Gordon – ‘A Woman in the Balkans’, p115

Западен независен извор потврдува дека именувањето на Македонците како Бугари бил политички, а не народносен израз.   „… Македонија која Бугарија толку долго ја посакува и заинтригира е населена од словенска раса. Навистина, има многу Бугари кои емигрирале и се…

1752 « 1887.05.09_М.М. Владимиров - 'Прво столетие на градот Екатеринослав'
Posted in А8.1 Слика и посока

1752 « 1887.05.09_М.М. Владимиров – ‘Прво столетие на градот Екатеринослав’

Австрискиот полковник Иван Самоилович Хороват со cвојот полк од 3000 луѓе (Срби, Македонци, Бугари и Власи) се преселил во руската империја и со својата чета формирал воена населба и крепост Св. Елисавета, место, кое подоцна го добило името Елисаветовград. Види…

1918.07_The Typographical Journal
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1918.07_The Typographical Journal

Од искажаното …there are … still many Turks and Macedonians here… може да се заклучи дека тоа било време (после I Светска Војна) кога Македонците како и поразeните Турци биле истиснувани од градот. Но сеуште ги има. За разлика од…

1829_The Diplomatic correspondence of the American Revolution (John Adams), p86
Posted in А16.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1829_The Diplomatic correspondence of the American Revolution (John Adams), p86

„… The project of setting at liberty the whole country of ancient Greece, Macedonia, and lllyricum, and erecting independent Republics in those famous seats, however splendid it may appear in speculation, is not likely to be seriously entertained by the…

1811_John Galt - 'Voyages and Travels' (1812)
Posted in А18.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1811_John Galt – ‘Voyages and Travels’ (1812)

1811: Во Софија немало Бугари, туку Грци и тоа србофили. Во Отоманското Царство луѓето НЕ се делеле СПОРЕД ЕТНИЧКА припадност, туку според милети т.е. верска или црковна припадност. На почетокот на 19. век сите турски поданици, православни христијани званично биле…

1926_La Fédération Balcanique - Anton Hampl
Posted in А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Anton Hampl

  Во својот долг одговор на анкетата од в. “Балканска федерација”, Хампл меѓу другото вели: „Сегашното решение на македонското прашање направи цел еден народ да биде распарчен меѓу Југославија, Бугарија и Грција и подложен на политика на терор за да…

2019.12_ Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, Die Mazedonier in Griechenland und in Albanien
Posted in А8.1 Слика и посока

2019.12_ Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, Die Mazedonier in Griechenland und in Albanien

Федералната унија на европските националности, ФУЕН отпечати службена брошура во соработка со АГСМ (AGSM) во која се претставени словенските малцинства, со цел пошироката јавност да дознае повеќе за сите нив кои живеат низ цела Европа. Опфатени се 28 малцинства од…

2016.12.07_James Richard Horncastle - 'The Pawn that would be King Macedonian Slavs in the Greek Civil War, 1946-49'
Posted in А8.1 Слика и посока

2016.12.07_James Richard Horncastle – ‘The Pawn that would be King Macedonian Slavs in the Greek Civil War, 1946-49’

Furthermore, the publications of leftist writers understandably downplay Macedonian participation in the Greek Civil War. Because of the contemporary political dimensions of the Macedonian Question, the Greek left deliberately softens or ignores its previous role on the Macedonian Question. For…