Оддел: А8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

1912_Македонци патници на бродот 'Титаник'
Posted in А8.1 Слика и посока

1912_Македонци патници на бродот ‘Титаник’

Патници на потонатиот брод Титаник кои себе си се запишале како Македонци во графата Nationality.

1948_Commonwelth of Australia, Aplication for Registration (преправање изјави)
Posted in А8.1 Слика и посока

1948_Commonwelth of Australia, Aplication for Registration (преправање изјави)

Кај овие документи она кое е необично тоа што самите заведеници напишале дека се „Македонец“ по националност. Но надлежните ГО ПРЕЧКРТНАЛЕ тоа и со ракопис напишале „Грк“. Пример за лажното заведување под притисок на грчките државни власти кои често пати…

1909_R. Higs - 'Immigration Commision, Report, I, 367, 474, 439, 352', p424
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1909_R. Higs – ‘Immigration Commision, Report, I, 367, 474, 439, 352’, p424

Македонци… Податоци извлечени од американската имиграциона комисија.

1940.10.16-1943.12.31_US Army, mobilisation cards
Posted in А8.1 Слика и посока

1940.10.16-1943.12.31_US Army, mobilisation cards

За време на Втората Светска војна меѓу 16 милиони луѓе мобилизирани во војската на Соединетите Американски Држави, (регрутирани во седум наврати од 16. октомври 1940 година до 31. декември 1943 година) има и голем број што се со потекло од…

1920.01_US Bureau of the census - census records
Posted in А8.1 Слика и посока

1920.01_US Bureau of the census – census records

U.S. census records for the 1920’s… — Place of birth: Macedonia; Mother tongue: Macedonian.

1854_Алманахот на Гота, с90
Posted in А8.1 Слика и посока

1854_Алманахот на Гота, с90

Во Отоманското Царство луѓето се делеле според припадноста кон одредена верска заедница, одреден милет. Тоа претставувало еден вид „народност“ или „националност“.

1917_National Geographic Magazine
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1917_National Geographic Magazine

Значајно сведоштво дека во 19-от и почетокот на 20-от век, службената национална определба зависела и била поврзувана исклучиво со религиозната или црковната митрополитска припадност, а не со расното или етничко потекло. Турскиот метод на класифицирање на народностите СПОРЕД НИВНИТЕ ВЕРСКИ…

1916.08.21_Kriegsgefangenen Korrespondenzkarte
Posted in А8.1 Слика и посока

1916.08.21_Kriegsgefangenen Korrespondenzkarte

Писмо од македонски заробеник во австро-унгарската војска за време на 1 Светска војна каде се завел како Македонец. Испратено до неговите блиски во Свети Николе.

1920_Македонски јазик во американски службен документ  - 'Principal Foreign Languages'
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1920_Македонски јазик во американски службен документ – ‘Principal Foreign Languages’

Американски државен службен документ од 1920 година, каде што македонскиот јазик е издвоен од бугарскиот, српскиот и грчкиот.

1926_La Fédération Balcanique - Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1926_La Fédération Balcanique – Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)

„… Србин ли си? Бугарин ли си? Грк или Албанец? На оваа серија прашања, МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ДЕНЕС КАКО И ВЧЕРА, го дава истиот одговор – ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ …“ – Je suis Macédonien Понатаму Дивијар ги опишува невозможните услови под…

1944.09.05_Adolph Hitler - Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1944.09.05_Adolph Hitler – Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)

Таен проект на нацистичкиот врв за создавање независна Македонија кога веќе не бил обврзан со засегањата на капитулираната Бугарија.

1756_Централен државен историски архив УРСР - Киев
Posted in А8.1 Слика и посока

1756_Централен државен историски архив УРСР – Киев

Македонци 18 век во Царска Русија.  

1896_Руска Енциклопедија за свештеничката асимилаторска пропаганда
Posted in А8.1 Слика и посока

1896_Руска Енциклопедија за свештеничката асимилаторска пропаганда

Во руската енциклопедија од 1896 година јасно е посведочено дека македонските црковни епархии еден период биле самостојни и самоорганизирани. До пред Сан-Стефанскиот и Берлинскиот договор, дел од македонските цркви, сеуште биле самостојни во рамките на Османлиската империја. Но турските власти…

1905_Француската дипломатија во Отоманската империја за Јане Сандански
Posted in А8.1 Слика и посока

1905_Француската дипломатија во Отоманската империја за Јане Сандански

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк

  Молдавскo, Македонскo и Унгарско одело во полкот.     1752_Службен документ поврзан со македонскиот полк во царска Русија   1751.12.24 « 1830_Молба од припадници на повеќе балкански православни народи до руската императорка Елизабета за преселување од Војводина во Русија…