Оддел: А18.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на БУГАРСКИТЕ негатори.

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти - списание 'Бугарски Фашист'
Posted in А18.1 Слика и посока

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти – списание ‘Бугарски Фашист’

Цели 12 години пред Бугарија да стане дел од фашистичката коалиција, на 35 години од раѓањето на царот Борис Трети, во Софија излегува весник со име „Бугарски фашист“. Весникот го издава Сојузот на бугарските фашисти или поранешниот Сојуз на борци,…

1992_Петър Мутафчиев - 'История на българския народ', IV, БАН
Posted in А18.1 Слика и посока

1992_Петър Мутафчиев – ‘История на българския народ’, IV, БАН

Бугарската Академија на Науките татаро-монголската етногенеза ја внесува во корените на современата бугарска нација.

1980_БАН - 'Етнография на България', София
Posted in А18.1 Слика и посока

1980_БАН – ‘Етнография на България’, София

Бугарската Академија на Науките (БАН) монголската етногенеза ја смета како идентитетски дел од современата бугарска нација.

1981_Веселин Бешевлиев - 'Прабългарски епиграфски паметници', с17-18, (БАН)
Posted in А18.1 Слика и посока

1981_Веселин Бешевлиев – ‘Прабългарски епиграфски паметници’, с17-18, (БАН)

Нејасно е зошто останал називот Бугари, Бугарија, при толку мало учество на турско-татарската прабугарска култура во склопот на претежното словенско население со словенска култура.

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'
Posted in А18.1 Слика и посока

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou – ‘Fields of Wheat, Hills of Blood’

Во книгата се тврди дека првото стандардизирано бугарско писмо е составено од страна на американски протестантски мисионери во 1850 година. За основа на писмото пред сѐ биле земени јазиците од тракиското и источномакедонското подрачје. Ова сознание останало во спомените на…

1915_Frank Fox - 'Bulgaria', London
Posted in А18.1 Слика и посока

1915_Frank Fox – ‘Bulgaria’, London

„… Тука се Бугарите, изворно татарски народ кој дошол од бреговите на Волга, кои влегле во Бугарија во седмиот век исто како што Норманите влегле во Англија нешто подоцна и кои се измешале со Словенската раса тие се нашле таму…

1977_Јован Павловски - 'Судењето како последен пораз' (судење на окупаторски началник)
Posted in А1.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока

1977_Јован Павловски – ‘Судењето како последен пораз’ (судење на окупаторски началник)

„… Пред да дојдам во Македонија имав впечаток дека овде, навистина, постои бугарски елемент. Со години нам ни беше всадувана идејата дека Македонија и припаѓа на Бугарија, дека македонскиот народ е бугарски, и дека тука било бугарско царство …“ Асен…

1829_Јуриј И. Венелин - 'Древните и денешните Бугари'
Posted in А18.1 Слика и посока

1829_Јуриј И. Венелин – ‘Древните и денешните Бугари’

Едно од најпрвите дела на руската политика за создавање на бугарска нација, која се надевале ќе биде спроведувач на руските засегања на Балканот.

1981_БАН - 'Историја на Бугарија'
Posted in А18.1 Слика и посока

1981_БАН – ‘Историја на Бугарија’

„… Најраните вести за прабугарите. По потекло прабугарите се турки. Тие се едно од многу туркиски племиња, кои започнале во текот на II век од н.е. да преминуваат од средна Азија во Европа и се првенствено се поставиле во земјите…

1811_John Galt - 'Voyages and Travels' (1812)
Posted in А18.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1811_John Galt – ‘Voyages and Travels’ (1812)

1811: Во Софија немало Бугари, туку Грци и тоа србофили. Во Отоманското Царство луѓето НЕ се делеле СПОРЕД ЕТНИЧКА припадност, туку според милети т.е. верска или црковна припадност. На почетокот на 19. век сите турски поданици, православни христијани званично биле…

1971_БАН - 'Бугарски етимолошки речник', т1, с99, Софија
Posted in А18.1 Слика и посока

1971_БАН – ‘Бугарски етимолошки речник’, т1, с99, Софија

Името „Бугарин“ етимолошки се поврзува со зборот „бул“ од турско потекло.

2007_Владимир Цонев - 'Атлантида земја на древните Бугари'
Posted in А18.1 Слика и посока

2007_Владимир Цонев – ‘Атлантида земја на древните Бугари’

българите знаят си произхода

1819_William MacMichel - 'Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818', Oxford
Posted in А18.1 Слика и посока

1819_William MacMichel – ‘Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818’, Oxford

„… Правите Бугари биле татарски народ, кои во 6. век дошле од бреговите на Волга и (во Мизија) успешно го примиле словенскиот говор на нивните нови соседи – Србите …“ – Запишал интелектуалецот од Англија Вилијам Мекмајкл. Тој бил британски…