Оддел: _Избор

Избор на податоци кои најјасно ја потврдуваат македонската самобитност.

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците.   Посочила: DragonGirl

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се согласи со нивните желби. Пријателите на Грција нема да жалат ако султанот одбие да го направи она кое Бугарите и…

1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

„… Македонците продолжуваат со нивната политика да ги провоцираат прво Србите, потоа Бугарите со надеж дека еден ден додека тие двајца се расправаат Македонија ќе избега со посакуваната коска на независност …“   Посочила: DragonGirl

1890.06.20_The Omaha Daily Bee
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1890.06.20_The Omaha Daily Bee

Во весникот се зборува за затворениците по турските затвори. Христијанските затвореници биле составени од „… Грци, Бугари и Македонци. …“. Посочила: DragonGirl

1918.12.05_Србобран, бр476, с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1918.12.05_Србобран, бр476, с4

Го запрашав: Па добро, дали сте вие Бугари? – ми одговорија: ‚Не сме, НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ‘. Известувачот за весникот „Србобран“ вели дека тројцата Македонци служеле во бугарската армија и како такви биле заробени од српската војска. „… – Пред мене се појавија тројца млади бугарски војници. Еден беше од околината на Велес, вториот од Крушево, а третиот од Белограчик. Кога…

1928.11_Aufruf von deutschen und österreichischen Intellektuellen - 'Für den Frieden auf dem Balkan', Berlin
Posted in _Избор А8.1 Слика и посока

1928.11_Aufruf von deutschen und österreichischen Intellektuellen – ‘Für den Frieden auf dem Balkan’, Berlin

„За мир на Балканот“ – Повик на германски и австриски учени за поддршка на македонското ослободително движење. Повикот меѓу другите е потпишан и од Едуард Бернштајн.   Содржината на повикот: „… За мир на Балканот Потпишаните сметаат дека е нивна должност да го привлечат јавното мислење кон ужасните услови што во моментов се случуваат меѓу македонските фракции на бугарска територија….

0482-0484_Јустинијанов Законик (забрана на Хеленизмот)
Posted in _Избор А20.3 Само посока

0482-0484_Јустинијанов Законик (забрана на Хеленизмот)

Уште на почетокот од Источното Римско Царство Хеленизмот е забранет како паганска религија нескладна со христијанската теократија на Ромеја. Се работи за закон донесен за време на Императорот Зенон, кој подоцна влегол во состав на Јустинијановиот Законик. Ова е содржината на забраната на Хеленизмот: Епископите и владините службеници треба да ги откријат и казнат учителите на Хеленски учења. Не треба…

1928_Грчки попис (Македонословени)
Posted in _Избор А6.1 Слика и посока

1928_Грчки попис (Македонословени)

Во грчки попис од 1928 години наведени се 81 984 кои себе си се завеле под графата Македонословени, напоредно со значително помалку 16 775 кои себе си се ставиле како Бугари.   Посочил: Visit Macedonia

1903.08.12_Daily News, поп Тома Николов - Целите на Македонците
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1903.08.12_Daily News, поп Тома Николов – Целите на Македонците

За англиски новинар свештеникот Тома Николов зборува за погрешните ставови кои ги имале Турците и добар дел од европската јавност дека Македонците се бореле за припојување кон Бугарија. Целите на борбата биле Македонија на Македонците, а не за Велика Бугарија. Секој Бугарин или банда која доаѓала од Бугарија ако сакале да земат учество во борбите со Турците морале да се…

1909.02.26_St. Anne Record, v19, no41, Granite City, Illinois
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1909.02.26_St. Anne Record, v19, no41, Granite City, Illinois

Триесетмина повредени во тепачка меѓу Македонци и Бугари, за тоа кој е позначајна личност, Борис Сарафов или Абрахам Линколн. Ова е еден од посмешните историски податоци, но кој многу добро кажува за меѓусебното разликување и различните национални чувства меѓу Македонците и Бугарите. Во гратчето Гранит Сити во Илиноис, каде што имало заедница од доселеници, во една фабрика избувналa тепачка меѓу…

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока А17.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – 'Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – ‘Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)

Цела Грција е означена како Албанија. Средината на полуостровот е Македонија. На север средина Србија на исток Бугарија. Необичноста на земјописнава карта е што страните се обратно свртени – север долу, југ горе, исток лево, запад десно. Извор: Збирка David Rumsey

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio - ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio – ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia

Со името Македонија означен целиот јужен дел од Балканот.   Извор: Збирка David Rumsey

1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti - ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti – ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)

Венецијанска земјописна карта на која целиот денешен Балкан е означен како Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey