Оддел: _Избор

Избор на податоци кои најјасно ја потврдуваат македонската самобитност.

1767_Mathiam Antonium Relkovich - 'Nova Slavonska i Nimacska Grammatika'
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока А17.1 Слика и посока

1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’

Славјанскиот јазик како мајка на многу други јазици: Московски, Полски, Пемски (?), Хрватски, Далматински, Славонски, Српски, МАКЕДОНСКИ, Албански, Босански… За разлика од северните славјански говори кои примиле германски зборови Албанците, МАКЕДОНЦИТЕ, Србите и Бошњаците попримиле многу турски зборови кои се измешале со славјанскиот говор. Хрватскиот просветителски писател, Матија Релковиќ, го наведува македонскиот јазик како еден од ограноците на словенскиот јазик…

2002.03.27_Times Daily - Paas Easter egg
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

2002.03.27_Times Daily – Paas Easter egg

Македонците први вапцувале јајца за Велигден уште во 13 век, пишува американскиот дневен весник Тајмс. Во текстот на Тајмс цитирани се сознанија од претпријатието Паас, кое е производител на бои за велигденски јајца во САД, а било основано во Њу Џерси 1881 година од Вилијам Тауни. Според податоците пренесени од новинарката Кејти Смит во Тајмс, Македонците во 13 век се…

-0341_Demosthenes - 'The Third Philippic'
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока

-0341_Demosthenes – ‘The Third Philippic’

“… Whatever injustices the suffered by the Lacedaemonians or by us (Athenians) they suffered by the true sons of Greece” … Phillip who is not only no Greek no way allied to Greece, but spring from a part of the barbarian world unworthy to be named: a vile MACEDONIAN. …”

1578_D. Philippo Lonicero - 'Chronicorum Turcicorum'
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1578_D. Philippo Lonicero – ‘Chronicorum Turcicorum’

Македонските војски наведени одвоено од бугарските и српските.   Посочил: FidelKastro

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

Оние кои писателот ги нарекува Бугари признава дека тие себе си се нарекувале Македонци. „… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и северозападниот крај на областа, кои ја…

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за независна Македонија.   „ Го примивме следниов апел, кој нам ни го упати Чаулев по повод крвавите злостори на Цанков здружен…

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) - 'Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro', Venetia (Antonio Leonardi)
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1605_Giacomo Luccari (Jakov Lukarević) – ‘Copioso Ristretto Degli Annali Di Ravsa. Libri Qvattro’, Venetia (Antonio Leonardi)

Почеток на 17 век, Македонците наброени одделно како народ напоредно со другите народи: Бугари, Грци, Унгарци, Турци, Македонци, Тартари, …

1903.02.25_The New York Times - The Macedonian settlement
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1903.02.25_The New York Times – The Macedonian settlement

МАКЕДОНСКОТО РАЗРЕШЕНИЕ Во долниот дел од статијата се вели дека доколку Турците повторно би ги изиграле договорените реформи за заштита на христијанското население, тоа во Македонија ќе доведе до автономија иста онаква каква што добиле другите балкански држави кои се извлекле од Османлиското Царство. „… THE MACEDONIAN SETTLEMENT. It is not reasonable to suppose that I the settlement which Turkey…

1917_Harold W. V. Temperley - ’History of Serbia‘, London
Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1917_Harold W. V. Temperley – ’History of Serbia‘, London

„… Изгледа дека таму има Македонска раса (народ н. з.), независен од овие приточни текови – народ силен, издржлив, смел, самостоен, секогаш спремен на странецот да му притекне напомош во првата можност. Затоа Македонија остана непрекинат проблем за сите околни нации, собирно место и земја за крвава расправа помеѓу различни аспиранти за освојување и слава. Додека Турците сѐ уште ја…

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет

Секаде каде што во Библијата се употребуваат поимите Македонија и Македонците се третираат како поими кои означуваат посебен народ и земја. Никаде нема показател (индиција) за поврзување на Македонија како дел од Хелас или пак на Македонците како дел од хеленски народ.   Библиски цитати: Дела 19:21 Кога се сврши тоа, Павле науми во духот, поминувајќи низ Македонија и Ахаја, да…

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги сакал нив со посебно длабока наклонетост. Не само што тие беа неговите први Европски преобратени, но тие биле предмет на…

1854_Johann Georg von Hahn - 'Albanesische Studien'
Posted in _Избор А15 Странски изјави

1854_Johann Georg von Hahn – ‘Albanesische Studien’

„… Современите Македонци се древни домородци на Балканот. Тие овде опстојуваат како одвоена славјанска група како плод на изолацијата од другите славјански групи и во подолг историски период сочувале најстари облици од древниот славјански јазик користен од Пелазгите, Венетите, Готите, Сарматијанците, Траките, Трибалите …“ „… Modern Macedonians are ancient natives on the Balkans. There they existed as a separate Slavic…

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш западно од улицата Скот …“ Работниците доселеници биле потребни за изградба на железничка линија, што било работа која Американците не…

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална и интелектуална моќ да видат дека таква федерација ќе им овозможи и нивна безбедност и безбедноста на Европа. …“  …

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl